HRT:s trafikeringsplan för år 2014-2015 klarlägger busslinjenät i Kyrkslätt och Sibbo

De mest betydande ändringarna i HRT:s trafikeringsplan för år 2014-2015 betonas till busstrafiken. Linjenätet i Kyrkslätt och Sibbo klarläggs bl.a. genom att minska olika ruttversioner. HRT kommer att ordna trafiken i Kyrkslätt och Sibbo fr.o.m. hösten 2014.

Trafikeringsplanen omfattar tidsperioden från sommaren 2014 ändå till slutet av vintertrafik 2015.

I Helsingfors upphörs linje 22 Sörnäs-Böle-Ilmala-Storkärr och den ersätts med en ny linje 50 Hertonäs-Böle-Ilmala-Storkärr. Linje 59 har varit belastad mellan Hertonäs och Böle men linje 50 kommer med tilläggskapacitet för den mest belastade sträckan.

I Esbo upphörs lite använd busslinje 13 Hagalund-Estdalen. HRT ökar också utbud i växande bostadsområden i Storåker och Bastvik samt i Otnäs campusområde.

I Kervo fortsätter busslinje 8 från Kervo station till hälsovårdscentralen, då K-rutten för linje 973, som slutar vid hälsovårdscentralen, upphörs.

Ruttversioner i Kyrkslätt minskar från hundra till ett tjugotal

Ordnande av busstrafiken i Kyrkslätt och Sibbo överförs till HRT fr.o.m. i början av hösttrafik 2014, då inleds trafiken enligt de tidigare utarbetade linjenätsplanerna. Transportör svarar för tidtabellsplaneringen av busstrafiken i Kervo, Kyrkslätt och Sibbo fr.o.m. hösttrafik 2014. HRT definierar ändå fortfarande rutterna och servicenivån.

I Kyrkslätts busstrafik minskar antalet ruttversioner från över hundra till ett tjugotal. Förbindelserna mellan Esbo och Kyrkslätt förbättras, då rutten för Esbos interna linje 87 fortsätter från Kolmiranta till Veikkola. Dessutom startar en ny linje 911 från Köklax via Masaby till Kyrkslätt.

I Sibbo är den mest betydande ändringen att förbindelserna mellan de viktigaste tätorterna Nickby och Söderkulla samt förbindelserna mellan Nickby och Kervo förbättras. Linjen från Helsingfors centrum till Södra Sibbo ändras till en anslutningslinje från Östra centrums metrostation till Söderkulla. På samma sätt ändras förbindelserna från Helsingfors till Nickby till resor med omstigning via Kervo station på vardagskvällarna och under veckosluten. Förbindelserna mellan Helsingfors och Nickby blir dock tätare under den lungnare tiden, eftersom en kort anslutningslinje är möjligt att trafikeras tätare än en linje till Helsingfors.

Det blir inte betydande ändringarna i Vandas busstrafik.

I- och K-tågen sammanknytas till N-tåg för sommaren

Den mest betydande ändringen i närtågstrafiken är att I- och K-tågen sammanknytas i sommartrafik till N-tåg som trafikerar med 10 minuters mellanrum. Under åtta veckors lång sommartidtabellsperiod minskar antalet passagerare avsevärt, då 10 minuters turtäthet är tillräcklig angående efterfrågan.

HRT har inte planerat betydande ändringar till spårvagns-, metro- och färjetrafiken. Nattmetrotestet slutar i juni 2014 och HRT beslutar om testets fortsättning senare.

Kommentarer från kommuner och invånare

HRT:s linjenät- och tidtabellplaneringsgrupp har utarbetat planen i samarbete med kommunernas kollektivtrafikexperter, transportörer samt med skolväsendet i Esbo, bildningsväsendet i Vanda och skolväsendet i Kervo. Invånare hade möjligheten att kommentera planen på HRT:s webbsidor t.o.m. i mitten av januari.

Trafikeringsplan i sin helhet (på finska)

Mer information:
HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884.
Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering vid HRT, tfn 050 555 2932