Om bilen flyttas från spårvagnsrälsar tas ut en flyttningsavgift

Bilar parkerade på rälsar förorsakar allvarliga problem för spårvagnstrafiken och resenärer. I fortsättningen får bilisten en flyttningsavgift för flyttning av bilen om den är parkerad på rälsar eller för nära rälsar. Avgiften baserar sig på byggnadskontorets gällande flyttningstaxa. För närvarande kostar flyttningen av bilen minst 85 euro. Läs mer på HST:s webbsidor.

Tillräckligt avstånd från rälsar är 80 cm på rak väg och 140 cm i kurva. Tillräckligt avstånd ska beaktas på alla gator som har spårvagnsrälsar, även om det inte finns regelbunden trafik på gatuandelen, eftersom spårvagnarna använder reservrutter i undantagssituationer.