En del av HRT:s e-fakturor och direktbetalningar har skickats två gånger till kundens bank

En del av resekortsfakturor som betalas med e-faktura eller direktbetalning och som förfaller 13.2 och 14.2 har skickats två gånger till kundens bank p.g.a. ett tekniskt fel i fakturornas förmedlingssystem. Fakturor som förfaller på respektive dagar har skickats ca 580 st. och endast en del av dem har skickats två gånger. Fakturor som har skickats två gånger finns i alla bankgrupper.

Kunden kan radera den extra fakturan på sin nätbank. Om fakturan betalas två gånger, ber vi er att kontakta oss och meddela er bankkontoinformation för återbäringen. HRT returnerar dubbelt debiterade pengar tillbaka till kunden så snabbt som möjligt.

Vi beklagar besväret med det inträffade!

Mer information: HRT:s fakturering tfn 09-4766 4100 (kl. 9–16) eller e-post laskutus@hsl.fi