Gratis resor med Kutsuplus på Alla hjärtans dag

HRT välkomnar också alla nya passagerare att pröva Kutsuplus-tjänsten genom att erbjuda gratis resor på fredagen 14.2.

Man registrerar som användare av Kutsuplus på adressen kutsuplus.fi där man också beställer resan.

Resan kan också beställas via SMS då man inte behöver registrera. En betalningssättstillägg på 0,23 euro tas ut för resebeställningar via SMS även under gratisdagen.  Närmare information om SMS-beställningen finns på adressen kutsuplus.fi/sms.

Kutsuplus transporterar passagerare i enlighet med beställningar från hållplats till hållplats och minibussen kan längs rutten ta upp passagerare som är på väg mot samma riktning.  Tjänsten fungerar huvudsakligen söder om Ring I: i väster når Kutsuplus-området ändå till Hagalunds centrum, i öster till Kvarnbäcken och Östra centrum.  I Kutsuplus-tjänsten trafikerar 15 olika bussar under dagen.

Under gratisdagen kan efterfrågan på resor överstiga utbudet. Om du inte genast får en resa, lönar det sig att försöka på nytt om en stund. Resandet är gratis på Alla hjärtans dag under hela Kutsuplus-betjäningstiden kl. 6–23.

HRT utför en enkät på Kutsuplus-bussar under gratisdagen och önskar att passagerarna svarar på enkäten. Respons utnyttjas i utvecklingen av tjänsten.

kutsuplus.fi
kutsuplus.fi/sms