HRT planerar rutter i Kyrkslätt och Sibbo på hösten

HRT:s syfte i planeringen har varit att klarlägga linjenät och förtäta förbindelser.

HRT utarbetade linjenätsplan för Sibbo på våren 2013 och för Kyrkslätt redan år 2011. Planerna blir verklighet fr.o.m. hösttrafik 2014 då organiseringsansvaret för busstrafiken överförs från transportörer till HRT.

HRT planerar och konkurrensutsätter rutterna samt anskaffar trafiken. Transportörerna planerar fortfarande tidtabellerna men inom ramen för HRT:s servicenivåanvisningar. HRT:s syfte i ruttplaneringen har varit att skapa för båda kommuner ännu tydligare och rätlinjigare linjenät som är enkelt för passageraren att uppfatta.

Anslutningslinjer till Sibbo

I Sibbo förbättrar det nya linjenätet sibbobornas möjligheter till att använda kollektivtrafiken utanför rusningstider och utbudet blir jämnare i olika tider. Kvälls- och veckoslutstrafiken ökar mellan Nickby och Söderkulla samt mellan Söderkulla och Eriksnäs.

Mellan Östra centrum och Söderkulla samt rutten Kervo-Tallmo-Nickby trafikeras varje dag liksom mellan Nickby och Söderkulla samt mellan Söderkulla och Eriksnäs. Kompletterande vardagstrafik finns mellan Järnvägstorget och Nickby. Dessutom kommer det att köras skolbusslinjer från Sibbos byar till Nickby och Söderkulla som passar också för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Linje 841 från Helsingfors centrum till Södra Sibbo ändras på hösten till en anslutningslinje från Östra centrums metrostation till Söderkulla. Också förbindelserna från Helsingfors till Nickby ändras till resor med omstigning via Kervo station på vardagskvällarna och under veckosluten. Förbindelserna mellan Helsingfors och Nickby blir dock inte glesare under den lugnare tiden, eftersom en kort anslutningslinje är möjligt att trafikeras tätare än en linje direkt till Helsingfors.

HRT stryker ruttversioner i Kyrkslätt

I Kyrkslätt minskar antalet ruttversioner från över hundra till ett tjugotal. Servicenivån förbättras speciellt i glesbygden där busstrafiken i fortsättningen betjänar varje vardag. Tidigare har man inte kunnat resa till många områden under skolornas semestertider. I fortsättningen finns det trafik till de flesta områden i Kyrkslätt, dit man inte har kunnat resa under sommaren tidigare.

Förbindelserna mellan Esbo och Kyrkslätt förbättras, då rutten för Esbos interna linje 87 ändras till linje 287 och fortsätter från Kolmiranta till Veikkola. Dessutom startar en ny linje 911 Köklax-Masaby-Kyrkslätt.

Linjenätsplan för Kyrkslätt (på finska)

Linjenätsplan för Sibbo (på finska)