Kommentera linjenätsplan för spårvagnstrafiken

Utkastet till linjenätsplan för spårvagnstrafiken har blivit färdigt i HRT. Bekanta dig med planen och kommentera t.o.m. 16.2.

Kommentarer kan skickas per e-post till raitioliikenteen_linjastosuunnitelma@hsl.fi. På basis av kommentarer kan man uppskatta om planen behöver ännu några ändringar.

Linjenätsplanen baserar sig på linjenätsalternativ som var till påseende i november-december samt respons av dem som HRT fick sammanlagt 356 st. ”I respons syns tydligt att invånarna uppskattar direkta och enkelt uppfattade linjer samt tät trafik. De önskar att förbindelserna både till centrum och tvärs staden skulle bevaras i stort sett såsom de är nu”, konstaterar HRT:s kollektivtrafikplanerare Lauri Räty.

”Spårvagnstrafiken bildar ett ännu starkare nät i stadskärnan och resandet är lätt på grund av täta turintervaller.  Med en del av linjer kan man resa behändigt tvärs staden och syftet har varit att resor utan omstigningar kunde göras på samma rutter som nu.”

Planen förbättrar spårvagnstrafikens kostnadseffektivitet och därför har man kunnat öka antalet avgångar per vecka.  Ökningen riktas i första hand till dags- och kvällstrafiken. Tillräckligheten av kapacitet under rusningstiden tryggas i framtiden med lite större spårvagnar.

HRT:s styrelse ska behandla finslipad linjenätsplan under våren och HRT:s medelemskommuner ska ge utlåtandena om den i samband med HRT:s preliminära ekonomi- och verksamhetsplan. Efter kommunernas utlåtanden är färdiga, ska HRT:s styrelse godkänna linjenätsplanen preliminärt på hösten 2014.

Linjenätsändringarna i spårvagnstrafiken sker stegvis under åren 2017–2024. Ändringarna kan utföras när nya banor blir färdiga. På Busholmen och Ärtholmen utvidgas bannätet i takt med bostads- och gatubyggande så att linjens 7 trafik till Utterhällen kunde inledas år 2017. Busholmens spårvägar blir färdiga i sin helhet i början av 2020-talet. Spårvagnstrafiken till Ärtholmens udd kan inledas först i mitten av 2020-talet, till Eirastranden troligen redan tidigare. Till Ilmala kan spårvagnarna trafikera när centerkvarter och nya spår blir färdiga i Böle uppskattningsvis år 2021.

Linjenätsplanens material (linjenätskartor, turtäthetstabeller, linjekort och linjevisa ruttkartor) finns här.

Genom en blogg om planen över linjenätet kan du följa och kommentera även arbetets tidigare skeden och kommentera det kommande linjenätet.