Det finns utrymme i metrovagnar på sena kvällar

HRT har utarbetat en utredning om test, som inleddes i mitten av november, där metro trafikerar under veckoslutsnätter två timmar längre än normalt, dvs. ändå till kl. 1.30. Enligt utredningen åkte som högst 6 000 passagerare i natten i nattmetron under lillajulssäsongen och i januari hälften färre. I februari åkte 3 300–4 400 passagerare per natt i nattmetron.

Nästan 40 procent av användarna av nattmetron har åkt inom stadskärnan mellan Gräsviken och Fiskhamnen. I Östra Helsingfors nattbussar har varit drygt tusen personer färre per natt än under tidigare år.

HRT har fått positiv respons av nattmetron men å andra sidan har invånarna längs metrobanan kritiserat att nattrafiken ökar buller.

Två extra timmar i metrotrafiken kostar ca 4 400 euro om dygnet när man tar hänsyn till besparingar i nattbusstrafiken. Nattresans pris under lillajulssäongen var ca 1,10 euro och i januari–februari ca 1,90 euro, medan trafikeringskostnad i hela metrotrafiken är ca 0,40 euro per resa. Nattresans pris är alltså betydligt högre än under dagen.

Sena kvällar har lockat flera tjuvåkare än under dagstrafiken. Andelen passagerare utan biljett har varit över fem procent i nattmetron, medan andelen är normalt under tre procent. Kontrollavgifter har skrivits ut ca tusen stycken före slutet av februari. Kostnader för biljettkontroller i nattmetron har varit nästan lika mycket som intäkter från kontrollavgifter.

I nattrafiken har funnits mera ordningsproblem än under andra trafikeringstider. Särskilt under lillajulssäsongen var förtäring av alkohol i metrovagnar vanligt. Allvarliga störningsproblem har dock undvikits.

Testet pågår ändå till mitten av juni. HRT:s ledning beslutar om nattmetrons fortsättning sannolikt redan i mars.

Mer information:
Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering vid HRT, tfn 050 555 2932
Gruppchef Arttu Kuukankorpi, tfn 040 505 2226
Trafikplanerare Arto Siitonen, tfn 040 334 2597