Gångtunneln Opintoputki i Kajsaniemi ur bruk 3–7.3

Under arbetet är den kortaste vägen från Kajsaniemi metrostation till Universitetsgatan via Berggatan.

Gångtunneln Opintoputki mellan Kajsaniemi metrostation och Universitetsgatan är avstängd mellan måndagen 3.3 och fredagen 7.3 eftersom tunnelns takbelysning ska förnyas. Tunnelns belysning utökas och i tunneln installeras nya lampor av lysdiodtyp med bländskydd.