Min HRT informerar om egna linjer

HSL.fi-webbtjänst utvidgas med sektionen Min HRT som erbjuder all information som passageraren behöver på en och samma adress. Du kan registrera dig i tjänsten på HSL.fi-webbplats.

Min HRT har byggts runt de linjer som passageraren använder. Efter registreringen kan man i tjänsten välja de linjer som är viktiga för sig själv och av vilka man vill ha trafikmeddelanden, nyheter och undantagsmeddelanden. Meddelanden skickas till tjänsten Min HRT och om man vill, får man dem också till sin e-post.

I Min HRT kan man även ta i bruk den nya cykelparkeringstjänsten som fungerar med resekort. Cykelparkering är en förvaringstjänst för cyklar som genomfördes tillsammans med HRT och HST. I början är tjänsten i testbruk vid Nordsjö metrostation. Cykelparkering omfattar cykelställ med ramlåsning och skyddstak samt cykelskåp som fungerar med resekort. HRT samlar under testbruket respons av användning av cykelskåp och hur de fungerar.

Min HRT omfattar bekanta tjänster: Undantagsinfo (www.poikkeusinfo.fi) och Omat lähdöt-tidtabellstjänst (www.omatlahdot.fi) som har utvecklats och uppdateras innan överförandet till den nya adressen på basis av respons från kunder. Undantagsinfo och Omat lähdöt-tidtabellstjänst dras in i början av 2014 men man kan använda de bekanta tjänsterna även i fortsättningen då man registrerar sig i tjänsten Min HRT.

Min HRT publiceras först som beta-version för att tjänsten kan utvecklas vidare på basis av användarerfarenheter och respons.

Min HRT