Resekort är överlägset

Av alla HRT:s kollektivtrafikresor betalas 92 procent med resekort; därav andelen av periodbiljetter är 77 procent och värdebiljetter 15 procent. Med enkelbiljetter görs endast ca 8 procent av alla resor. Uppgifterna kommer fram i nyligen utarbetad utvecklingsutredning om HRT:s biljettförsäljning där beskrivs biljettförsäljningens nuläge och linjeras utvecklingsriktningar för de kommande åren.

HRT:s biljettintäkter år 2013 var ca 280 miljoner euro. Största delen av biljettförsäljningens utgifter utgjorde biljettförsäljningens arvoden som betalades lite över 6 miljoner euro. I fortsättningen är syftet att sälja mera biljetter genom självbetjäning vilket förbättrar biljettförsäljningens kostnadseffektivitet.

”Förutom kostnadseffektivitet ska man hålla kundernas behov i minnet. Också i fortsättningen kan kunden välja inköpsställe och -sätt som passar bäst för sig själv. Biljetter kan köpas i automater och på webben men också personlig service står till buds”, linjerar Pirkko Lento, direktör för avdelningen för passagerartjänster vid HRT.

Kunderna laddar nuförtiden sina resekort mestadels på försäljningsställen där man får personlig service. Sådana är R-kiosker, flera andra kiosker, affärskedjor och VR:s servicestationer. På serviceställen för resekortet som är ordnade av HRT och dess medlemskommuner säljs biljetter, utförs personliga resekorten, etableras kundrelationerna och skötas olika utredningsärenden.

Resekortet kan även laddas i HRT:s och VR:s biljettautomater. Andelen av självbetjäning vid resekortsladdningar kommer att öka avsevärt då det blir möjligt att köpa periodbiljetter och värde på resekortet i webbutiken år 2017. Tidtabellen för ibruktagandet anknyter till stora förnyelseprojekt för resekort- och biljettsystem som är i gång. Det blir möjligt att skaffa dygnsbiljetter som är för engångsbruk samt resekort för vuxna och barn på webben redan i år. HRT:s biljettautomater förnyas att bli ännu enklare att använda före slutet av år 2015.

Enkelbiljetter i automat eller mobilt

Man strävar efter att minska förarnas biljettförsäljning vilket ökar trafikens smidighet och pålitlighet samt förbättrar förarnas säkerhet. Kunderna uppmuntras att skaffa enkelbiljetter i biljettautomater och som mobilbiljetter. I spårvagnarna tar förarnas biljettförsäljning helt slut förmodligen år 2016 då det blir biljettautomater i vagnarna. Det blir flera biljettautomater också på livliga hållplatser, stationer och kollektivtrafikens omstigningsställen.

Vid sidan om den nuvarande SMS-biljetten blir en ny mobilenkelbiljett vars provanvändning inleds under det pågående året. I det första skedet beställs enkelbiljetten till smarttelefon som bild. Det är enklare att kontrollera bildbiljetten än den nuvarande SMS-biljetten och biljettens giltighetsområde kan senare utvidgas att gälla regionalt.

HRT:s styrelse godkände utvecklingsprogrammet för biljettförsäljning 2014–2020 i sitt möte 25.3.2014.

Mer information:
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
Pirkko Lento, direktör för avdelningen för passagerartjänster, tfn 050 380 7033

Utvecklingsutredning om biljettförsäljning i Helsingforsregionen-rapporten (på finska, sammandrag finns även på svenska)