Biljettförsäljning börjar i Salutorgets färjepaviljong

HRT:s biljettförsäljning börjar på Salutorget på Valborgsmässoaftonen. Samtidigt övergår Sveaborgsfärjan till sommartidtabeller.

Biljettförsäljningen är öppen på Valborgsmässoaftonen kl. 9–14 och på första maj kl. 9–16.30.

Biljettförsäljarna är på plats i maj på vardagarna kl. 8–18, under veckosluten och fr.o.m. juni varje dag kl. 9.15–18. Undantaget är midsommardagen då biljettförsäljningen är öppen kl. 12–18. Biljettförsäljningen fortsätter ända till slutet av augusti.

I färjepaviljongen säljs enkelbiljetter, dygnsbiljetter (1 dygn) samt Sveaborgsbiljetter. Man kan betala med kontanter och med bank- eller kreditkort. Biljetter kan köpas även i automater som finns framför paviljongen. I automater får man Helsingfors interna enkelbiljetter förmånligare än i biljettförsäljningen där biljetter kostar lika mycket som i trafikmedel.

På Sveaborgsfärjan gäller Helsingfors interna biljetter och regionbiljetterna. Sveaborgsbiljetten duger endast på färjan och den gäller i 12 timmar från aktiveringen. Ombord på färjan säljs inte biljetter.

Flera färjeturer

På Valborgsmässoaftonen övergår Sveaborgsfärjan till sommartidtabeller. Det blir flera turer i färjetrafiken så att turer går mellan Salutorget och Sveaborg med ca 20 minuters mellanrum på vardagarna och under veckosluten tätast med 15 minuters mellanrum.

Tidtabeller för Sveaborgsfärjan fr.o.m. 30.4.