HRT driver en kampanj för att få medelålders med i kollektivtrafiken

HRT upprepar sin framgångsrika kampanj från fjolåret där kollektivtrafikens nya kunder erbjuds resekort med två veckors kostnadsfria testtid. Detta års kampanj är riktad speciellt till medelålders och seniorer som använder kollektivtrafiken betydligt mera sällan än andra åldersgrupper.

”Enligt resvaneundersökningar ökar kollektivtrafikens popularitet i nästan alla åldersgrupper på privatbilismens kostnad. Endast över 60-åringar kör allt oftare med sin egen bil. Å andra sidan är användning av kollektivtrafiken relativt minst i de äldre åldersgrupperna. Därför vill vi koncentrera oss till denna åldersgrupp i vår kampanj”, säger HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Innan detta års kampanj utredde HRT med intervjumetod varför en del av medelålders anser att användning av kollektivtrafiken är besvärlig.

”Resultaten överraskade inte. Anskaffande av resekortet, köp av rätt biljett och användning av kortläsaren anses som besvärligt. Alla dessa små besvärligheter tillsammans bildar i människans huvud en stor besvärlighet på grund av vilken är det lättare att sätta sig in i en bekant bil. Dessutom är oerfarna användarna rädda för att de gör bort sig när de använder kollektivtrafiken. Vad om jag inte kan använda kortläsaren trots att alla andra kan?  Oerfarna användarna kan känna sig under tryck när de stiger på bussen. Människorna i kön bakom och föraren följer hur jag lyckas att använda kortläsaren. För dessa människor vill vi berätta med vår kampanj att välkommen modigt med att pröva kollektivtrafiken. Man behöver inte kunna allt på förhand och man kan fråga hjälp av föraren och medpassagerarna”, berättar Flink.

Nya resekortskunderna kan under kampanjen 31.3–13.4 beställa på webben resekortet där finns laddat 14 dagars periodbiljett. Erbjudandets värde är 55,10–79,50 euro och det erbjuds för HRT-områdets invånare som inte ännu har ett personligt resekort.

Fjolårets kampanj överträffade HRT:s förväntningar. HRT fick nästan 34 000 resekortbeställningar och levererade ca 28 000 kort. Beställningarna kom från alla kommuner inom HRT-området. Särskilt glädjande var det att två tredjedelar av beställarna var män. HRT utredde nya kundernas användning av kollektivtrafiken i februari 2014. Nästan 40 procent av kortbeställarna använde kortet fortfarande och hade köpt kollektivtrafikbiljetter under tio månader till ett värde av 1,5 miljoner euro. HRT:s resekortskampanj valdes till årets framgångsrikaste kampanj i marknadsföringsbranschens Adprofit-tävling.

Detta års kampanj är en del av HRT:s nykundsförvärv där man skapar nya verksamhetsmodeller för att påverka människornas färdsättsval. Ju flera åker kollektivt desto mindre lider huvudstadsregionen av privatbilismens olägenheter såsom utsläpp, stockningar och buller. Nykundsförvärv är en av åtta pilotprojekt som miljöministeriets Hållbar konsumtion och produktion-program finansierar.

Mer information:
HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, mari.flink@hsl.fi, tfn 040 715 0440

Beställ resekortet från kampanjsida!