HRT:s kollektivtrafik under påsken

I HRT:s kollektivtrafik körs på skärtorsdagen enligt fredagstidtabeller och på långfredagen samt på påskdagen och annandag påsk enligt söndagstidtabeller. Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutt under passionsspelet Via Crucis på långfredagskvällen.

I HRT:s kollektivtrafik körs på skärtorsdagen 17.4 enligt fredagstidtabeller med undantag av Esbos servicelinjer som trafikerar enligt normala torsdagstidtabeller.

På långfredagen körs söndagstrafik men SS-avgångarna på U-linjerna körs inte. Natten efter långfredagen körs bussarnas nattrafik och metro trafikerar enligt veckoslutets förlängda tidtabeller.

Också närtågen I, N, T, H och L trafikerar natten efter långfredagen enligt de förlängda tidtabellerna, dvs. då körs I-tågen från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46, I-tågen från Dickursby kl. 23.46 och 0.16, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01,1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

På påsklördagen 19.4 körs lördagstrafik. På Fölisön bränns påskeldar, varför extrabuss 24S avgår från Skillnaden till Fölisön kl. 17.23, 18.05 och 18.50 och från Fölisön till Skillnaden kl. 17.46, 18.32 och 19.15.

På påskdagen söndagen 20.4 körs söndagstrafik men SS-avgångarna på U-linjerna körs inte. Buss-, metro- och närtågstrafik natten efter påskdagen körs på samma sätt som natten efter långfredagen.

På annandag påsk måndagen 21.4 körs söndagstrafik. På U-linjerna körs även SS-avgångarna.

Bussarnas extra avgångar natten efter långfredagen och påskdagen

Tidtabeller för metro

HRT:s kundservice under påsken

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget har öppet på skärtorsdagen till kl. 17. Servicestället i Östra centrum håller öppet till kl. 17.15 och servicestället i Böle till kl. 16. Serviceställena är stängda från långfredagen ändå till annandag påsk med undantag av att servicestället vid Järnvägstorget har öppet på påsklördagen kl. 10–15.

HRT Kundservice, tfn 09 4766 4000, svarar på skärtorsdagen fram till kl. 19 och på påsklördagen samt under påskhelgen kl. 9–17.

Spårvagnslinjer 7A och 7B på undantagsrutt på långfredagskvällen p.g.a. passionsspelet Via Crucis

Spårvagnslinjer 7A och 7B trafikerar på långfredagskvällen ca kl. 21.20–23 via Järnvägstorget och Kajsaniemigatan i stället för Kronohagen. Orsaken för undantagstrafiken är det traditionella passionsspelet Via Crucis som startar på Kajsaniemiparken kl. 21. På plats förväntas t.o.m. 15 000 åskådare, varför trafiken kan tillfälligtvis stocka sig, då passionsspelet går från Kajsaniemiparken till Unionsgatan.