HRT:s styrelsebeslut 15.4.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362.HTM

HRT:s styrkort 2014
Styrelsen godkände styrkortet för hela HRT för år 2014. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-2.HTM.

Konkurrensutsättning av stomlinje 560
Styrelsen valde Helsingfors Busstrafik Ab som transportören. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-3.HTM.

Anslutningslinjenätsplan för Västmetron 2014
HRT:s styrelse begär sina medlemskommuner om utlåtanden om planutkastet till Västmetrons anslutningslinjenät före slutet av september. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-4.HTM.

Vandas servicelinjer
Styrelsen beslöt att grunda servicelinjenät i Vanda i början av hösttrafik 2015. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-5.HTM.

Rättelseyrkande gällande kollektivtrafiklinjenät i Vanda
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-6.HTM.

Ställföreträdande för verkställande direktör
Styrelsen beslöt om ställföreträdande för verkställande direktör enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-7.HTM.

Granskning av HRT:s instruktion och förvaltningsstadga
Styrelsen föreslår samkommunstämman granskning av HRT:s instruktion och förvaltningsstagda enligt framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-8.HTM.

Det svenskspråkiga namnet av Fiskhamnens metrostation
Styrelsen bordlade ärendet. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-10.HTM.

Utlåtande om rapporten om rättvis och intelligent trafik
Styrelsen gav utlåtande i ärendet enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014362-12.HTM.

Rättelseyrkande gällande busstrafik i Kervo
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet.

Fortsättningsmöjlighet från Myrbacka till Mattby för stamlinje 560
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställning som bordlades 25.3: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014361-14.HTM