HRT:s styrelsebeslut 27.5.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014364.HTM

Anbudsförfarande för busstrafiken
Styrelsen valde Pohjolan Kaupunkiliikenne som trafikföretaget för busslinjer H51 och H56 p.g.a. helhetsekonomiskt bäst anbud. Länk till framställningen

Fortsättning av trafikering av busslinjer mot Vanda
Styrelsen beslöt att fortsätta trafikeringsavtal för busslinjer mot Vanda med två eller tre år enligt framställningen. Länk till framställningen

Inriktning av kollektivtrafikens infrastrukturkostnader
Styrelsen godkände det framställda avtalet om inriktningen av kollektivtrafikens infrastrukturkostnader för ny kollektivtrafikinfrastruktur enligt framställningen. Länk till framställningen

Delårsrapport
Styrelsen antecknade delårsrapporten 1/2014 för kännedom. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen

HRT:s förarenkät 2014
HRT utreder bussförarnas tillfredsställelse med HRT:s verksamhet årligen. År 2014 gav 59 procent av förarna vitsordet god eller mycket god för HRT:s verksamhet. Andelen förare som är nöjda med HRT:s verksamhet har ökat med fem procent från fjolåret. Styrelsen antecknade resultat av förarenkäten för kännedom. Länk till framställningen