HRT:s styrelsebeslut 6.5.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363.HTM

Ändring av det svenskspråkiga namnet av Fiskhamnens metrostation
Styrelsen beslöt att namnet av Fiskhamnens metrostation byts till Fiskehamnen. I passagerarinformation byts det nya namnet senast vid ibruktagandet av Västmetron. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363-2.HTM

Användning av optioner på Vandas interna linjer
Styrelsen beslöt att fortsätta trafikeringsavtal för Vandas interna linjer 2, 15 och P16 med tre år men ändå så att åldern av materiel inte överstiger åtta år. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363-3.HTM

Behandling av rättelseyrkande gällande Vandas kollektivtrafiklinjenät 2015 (§ 34/2014)
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet av Sottungsby byförening. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363-4.HTM

Priser för kollektivtrafikbiljetter på bilfria dagen 22.9.2014
Styrelsen beslöt om kampanjprissättning av enkel- och värdebiljetter 22.9. Liksom tidigare år är priset för interna biljetter för vuxna 1 euro, regionbiljetter 2 euro och 3-zoners närregionbiljetter 3 euro. Biljetter för barn och specialgrupper kostar hälften av de vuxnas biljettpris. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363-5.HTM

Godkännande av en tillfällig infartsparkeringsplan
Styrelsen beslöt för sin del att godkänna planen för ordnande av tillfällig infartsparkering i situationer där luftkvaliteten har försämrats avsevärt och det behövs begränsa personbiltrafiken. Parkeringsplan omfattar Helsingforsregionens 14 kommuner som också ansvarar för ibruktagandet av tillfälliga parkeringsplatser i störningssituationer. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014363-6.HTM