E-faktura-, direktbetalnings- och fakturerad personalbiljett-tjänster tar slut 31.12.2014

Förnyelsen av biljett- och informationssystemet för med sig ändringar till betalningen av periodbiljetten. Fr.o.m. 31.12.2014 erbjuder HRT inte längre e-faktura-, direktbetalnings- eller fakturerad personalbiljett-tjänster. Ingående av nya avtal tog slut 2.6.2014. HRT utvecklar i framtiden mobilbetalningen samt mobilbiljetten vid sidan om de traditionella närbutikerna och andra betalningssätt.

HRT utvecklar nätladdningen av resekortet som en del av förnyelsen av biljett- och informationssystemet och e-faktura- och direktbetalningstjänsterna genomförs inte i det nya biljett- och informationssystemet.

Privatkundernas nuvarande faktureringsavtal gäller till slutet av året, varefter man inte längre kan använda sitt resekort. För att resekortet skulle fungera också efter årsskiftet, ska man uppdatera resekortet och säga upp faktureringsavtalet på HRT:s serviceställe. Faktureringsavtalet ska sägas upp också på banken eller nätbanken. Man kan inte göra ändringar till de nuvarande avtalen efter 31.10.2014.

Vid uppdateringen av resekortet på HRT:s serviceställe, får privatkunderna 2 veckors avgiftsfria resor på sitt resekort om de besöker servicestället före 15.8. Dessutom laddas den avgiftsfria månaden på resekortet, om man inte ännu har använt den för 2014.

På resekortet kan laddas period på 14–366 dagar på en gång. 366 dagars periodbiljett kostar lika mycket som den nuvarande fakturerade biljetten och vid köpet av 366 dagars biljett, får man en avgiftsfri månad på sitt resekort. På Mitt resekort-tjänsten kan man beställa till e-posten ett avgiftsfritt meddelande som påminner när perioden tar slut. Man kan registrera sig på tjänsten och beställa påminnelsen på adressen omamatkakortti.hsl.fi.

Företagskunder kan inte längre använda fakturerad personalbiljett

Förnyelsen av biljett- och informationssystemet för med sig ändringar också till faktureringen av personalbiljetterna. Fr.o.m. 31.12.2014 erbjuder HRT inte längre fakturerad personalbiljett-tjänsten. Företagens faktureringsavtal gäller till slutet av året, varefter personalen inte längre kan använda de resekort som har anslutits till faktureringsavtalet.  Man kan inte göra ändringar till gällande faktureringsavtal efter 31.10.2014, dvs. man kan inte tillägga en ny arbetstagare till faktureringsavtalet eller ändra resekortets giltighetsområde.

I fortsättningen kan arbetsgivaren fortfarande stöda personalens resor till och från arbetet genom att erbjuda dem den lättanvända arbetsresesedeln eller den elektroniska versionen av den, TyömatkaPassi.