HRT är huvudstadsregionens mest uppskattade trafikvarumärke

HRT är huvudstadsregionens kändaste och mest uppskattade trafikvarumärke, berättar en ny rapport av Taloustutkimus.

Taloustutkimus utredde i maj hur uppskattade trafikbolagens (HRT, VR, Finnair och Matkahuolto) varumärken är i huvudstadsregionen som en del av Suur-Helsinki Tänään 2014-undersökningen. På basis av resultat känner minst 79 procent av 15–79-åriga som bor i huvudstadsregionen HRT-varumärket. HRT är nu betydligt mer känd än ifjol. Uppskattningen av HRT var jämförelsegruppens bästa och passerade Finnair som var bäst ifjol. Sammanlagt 1 011 personer i åldern 15–79 år som bor i huvudstadsregionen svarade på undersökningen.

”Resultaten berättar att bildningen av Helsingforsregionens gemensamma kollektivtrafikaktör för fem år sedan har varit ett rätt beslut. Det är enkelt att använda kollektivtrafiken i huvudstadsregionen tack vare ett starkt trafikvarumärke, en gemensam biljett och enhetlig passagerarinformation. Detta syns också i det att i och med grundandet av HRT har antalet kollektivtrafikens användare ökat snabbare än förut. Vårt syfte i fortsättningen är att ännu förstärka HRT:s synlighet i all kollektivtrafik och i passagerarinformation”, säger HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Nöjda kunder

77 procent av 15–79-åriga som bor i huvudstadsregionen berättar att de använder HRT:s tjänster. HRT:s kunder (n=736) är allt nöjdare med HRT:s varumärke. Över en tredjedel (39 %) av dem ger HRT mycket gott vitsord och nästan hälften (43 %) gott vitsord. Antalet som gav mycket gott vitsord har ökat betydligt. Endast fem procent av användarna gav HRT dåligt eller mycket dåligt vitsord. Antalet har stannat på fjolårets nivå. När man mäter med kundnöjdheten, är HRT bäst i sin jämförelsegrupp tillsammans med Finnair. Nästan tre av fyra (71 %) av HRT:s kunder är också beredda att rekommendera varumärket för andra.

Uppskattningen av HRT har varit betydligt högre än i genomsnitt bland 15–39-åriga, studerande/elever, högre utbildade och bland dem som bor i Helsingfors. Över 60-åriga, de som är i ledarställning, företagare, pensionärer samt de som har lägre utbildning och de som bor i Vanda förhåller sig mer kritiskt än i genomsnitt till HRT.