HRT efterlyser finansiering och tydlighet för metropolförvaltningen

För metropolförvaltningen ska reserveras tillräcklig finansiering som baserar sig på tydlig finansieringsmodell.

Den nuvarande modellen för att räkna kollektivtrafikens kommunandelar är komplicerad trots att det finns bara 7 kommuner med. Då man räknar andelar för flera kommuner, ska man förenkla beräkningsmodellen så att finansieringen kan uppfattas och kontrolleras.

Metropolförvaltningens beslutsfattandesystem ska vara tydligt och enkelt så att man kan säkra verksamhetens effektivitet. Till exempel metropolförvaltningen kunde fungera direkt som direktion för kollektivtrafikärenden.

”Metropolförvaltningen kunde i början basera sig på minimiuppgifterna och avancera stegvis till större helheter”, konstaterar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

HRT anser det ändamålsenligt att metropolförvaltningen begränsas att omfatta Helsingforsregionens 14 kommuner. För regionen förbereds som bäst en trafiksystemplan under ledning av HRT som görs i nära samarbete med regionens markanvändningsplan. Regionens gemensamma metropolplan ger en bra grund för att genomföra båda planerna.

”Förberedelsen av metropolplan och planeringen av markanvändning, boende och trafik skulle passa bra som HRT:s uppgift om metropolförvaltningen inte genomförs”, säger Rihtniemi.

Arbetsgruppen som förbereder metropolförvaltningslagen framställer två modeller och i båda modellerna ansvarar metropolförvaltningen för ordnande av kollektivtrafiken i sin region. HRT betonar att metropolförvaltningen ska ha full behörighet i hela närtågstrafiken, dvs. också i tågtrafiken till Karis, Riihimäki och Lahtis.

Finansministeriet tillsatte i oktober 2013 en arbetsgrupp för att förbereda metropolförvaltningens lagstiftning. Arbetsgruppens uppgift är att ge ett förslag om förvaltningsmodell, finansiering, beslutsfattandeprocess samt om metropolförvaltningens regionala behörighet. HRT:s styrelse gav ett utlåtande om arbetsgruppens mellanrapport i sitt möte 10.6.Mer information: verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884 050 565 8884 och direktör för trafiksystemavdelningen Sini Puntanen, tfn 040 501 3362 040 501 3362