Kutsuplus-tjänstens popularitet ökar

Användarantalet av HRT:s Kutsuplus-tjänst ökar snabbt. Kutsuplus-trafiken inleddes för alla öppen tjänst i april 2013 och i maj 2014 var passagerarantalet redan nästan femfaldigt.

I maj gjordes 4 455 resor med Kutsuplus-bussarna. Kundnöjdheten har stannat på hög nivå: i den nyaste enkäten gav passagerarna vitsordet 4,6 (med skala 1–5) för Kutsuplus-tjänsten. Passagerarna deltar i utvecklingen av tjänsten genom respons, enkäter och undersökningar.

Kutsuplus fungerar i realtid enligt kundernas resbeställningar utan fasta rutter eller tidtabeller.  Resan beställs på internet och betalas med Reseportmonnä som ingår i tjänsten. Kutsuplus-bussen kör från hållplats till hållplats utan omstigningar eller parkeringsproblem. Med smarttelefon får man via e-post en länk som guidar från avgångsadressen till hållplatsen och från hållplatsen till destinationsadressen i realtid. På kartan ser kunden sin egen position samt var den beställda bussen kör som bäst.

Tjänsten sträcker sig i väst till Hagalund och Alberga, i öst till Östra centrum och i norr till Ring I. Kutsuplus betjänar på vardagarna kl. 6–23. Tjänstetiden utvidgas till kl. 24 den 18 augusti då man får flera bussar i trafik.

Kutsuplus med i evenemanget för intelligent trafik
Kutsuplus är synligt med i evenemanget ITS European Congress 2014 som arrangeras i Helsingfors Mässcentrum 16–19.6.2014. Kongressen och utställningen lockar på plats över 2 000 sakkunniga och beslutsfattare som är intresserade av intelligent trafik.

Bakom Kutsuplus-tjänsten är Ajelo Oy som forskargruppen vid Aalto-universitetet har grundat och som utvecklar system för intelligent trafik. Ajelo Oy är även med i ITS in Your Pocket-applikationstävlingen och har valts till de tio projekt som är med i finalen. Vinnaren publiceras i samband med kongressen i Helsingfors.

Kutsuplus kör också på sommaren
På midsommaraftonen, fredagen 20.6 trafikerar Kutsuplus inte. Annars betjänar Kutsuplus på sommaren från måndag till fredag kl. 6–23.

www.kutsuplus.fi