Stoppmärken på närtågstrafikens stationer förnyas

Stoppmärkena på närtågsstationerna flyttas under sommaren och förhösten så att tågens biljettförsäljningsvagn stannar vid biljettförsäljningsmärket på plattformen på alla stadsbanornas stationer.

Stoppmärkena behövas flytta eftersom de har placeras att bemöta behov av gammal tågmateriel. De nya Sm5-tågen, dvs. Flirt-tågen är längre än annan närtågsmateriel och deras biljettförsäljningsavdelning är i mitten av tåget, alltså i ett annat ställe än i de äldre tågen.

I höstas inleddes flyttningen av märkena vid Helsingfors–Alberga-banan samt vid Helsingfors–Vandaforsen-banan. På dessa bansträckor korrigeras placeringen av märkena ännu på basis av respons från kunder och personal. Dessutom inleds flyttningen av märkena mellan Böle och Kervo. Vid placeringen av märkena har man bättre än förut tagit hänsyn till skyddstak, gångrutter samt passagerarnas vanliga gruppering på plattformen.

Eftersom tågen är av olika längd, är det svårt att placera biljettförsäljningsmärket. Det är inte möjligt att placera märket på bästa möjliga ställe på alla stationer och för alla tåg. Planerna om att flytta märkena har gjorts i samarbete med Trafikverket, VR och HRT.