HRT:s tidtabellsböcker till försäljning fr.o.m. 28.7

Tidtabellsböckerna för Helsingforsregionens trafik kommer till försäljning på måndagen 28.7 till alla R-kiosker i Helsingforsregionen. Dessutom kan boken köpas på HRT:s serviceställen i Helsingfors, Esbo och Vanda. Priset för tidtabellsboken är tre euro som täcker en del av bokens produktionskostnader. På hösten publiceras tre tidtabellsböcker: Helsingfors, Esbo–Grankulla–Kyrkslätt samt Vanda–Kervo–Sibbo.

Hösttrafikperioden börjar på måndagen 11 augusti och pågår ända till mitten av juni 2015.

”Speciellt för helsingforsarna blir det enklare att skaffa tidtabellsbok eftersom boken finns nu utöver HRT:s serviceställen även på alla stadens R-kiosker. Alla behöver alltså inte hämta boken på HRT:s serviceställe”, säger HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink. I fortsättningen kan man även beställa boken direkt hem från HRT:s webbutik som öppnas senare på hösten.

Utöver boken erbjuder HRT avgiftsfri tidtabellinformation genom många olika kanaler. Elektronisk tidtabellinformation hittas på webbtjänster HSL.fi och Reseplaneraren vars popularitet ökar ständigt. Särskilt mobilanvändningen av tjänster ökar med hög fart. Reseplaneraren är HRT:s viktigaste tidtabellstjänst för passagerare.

En del av användarna vill ändå ha tidtabellsinformation på papper. De erbjuds avgiftsfria linjevisa tidtabeller på papper som fås ombord på trafikmedel och på HRT:s serviceställen samt tidtabellsbok som kostar tre euro.

”Med en liten avgift försöker vi täcka en del av produktionskostnaderna för den månghundrasidiga boken. Böckerna innehåller i stor utsträckning hela HRT-linjenätet. Den avgiftsbelagda boken ökar bokens värde också i användarnas ögon och förhindrar missbruket, dvs. boken förloras inte så lätt eller lämnas till trafikmedel. Vi strävar efter att beakta även miljösynpunkten i vår verksamhet och övergång från trycksaker till elektroniska tjänster stöder för sin del detta”, säger Flink.

I Sibbo och Kyrkslätt delas undantagsvis ut en omfattande informationspaket om de nya busslinjerna, deras rutter och tidtabeller till alla hushåll i början av augusti. Busslinjenätet i städerna förnyas helt och organiseringsansvaret för busstrafiken överförs till HRT. I fortsättningen planerar och konkurrensutsätter HRT rutterna samt anskaffar trafiken. Information om förnyelsen i Sibbo och Kyrkslätt finns också omfattande på webbplatsen HSL.fi.

Vintertidtabellerna kan också skrivas ut direkt på nätet.