Linjetecken för Ringbanans tåg blir I och P

HRT har valt I och P som linjetecken för Ringbanans tåg som börjar trafikera på sommaren 2015.

Med linjetecknet I kör tågen från Helsingfors längs huvudbanan via Dickursby till flygplatsen och vidare till Mårtensdalsbanan.

Med linjetecknet P avgår tågen från Helsingfors till Mårtensdalsbanan och kör via Vandaforsen till flygplatsen och vidare till huvudbanan.

Det nuvarande linjetecknet M används inte längre i närtågstrafiken. I fortsättningen hänvisar M endast till metrotrafiken.

HRT har inte ännu fattat slutgiltigt beslut om på vilka av huvudbanans stationer I- och P-tågen kommer att stanna då trafikeringen på Ringbanan inleds. Om stationerna beslutas på nästa vårvinter då man har fått information om de faktiska körtiderna på basis av testkörningar.