Helsinki City Marathon förorsakar undantagsrutter 16.8

Helsinki City Marathon förorsakar undantagsrutter för flera Helsingfors buss- och spårvagnslinjer på lördagen 16.8. Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör på undantagsrutt hela dagen p.g.a. gatufest på Katrinegatan.

Maraton löps på lördagen kl. 15–21 och deltagarantalet är ca 6 000. Tallbackavägen stängs för trafik redan på fredagen 15.8 kl. 18. Mannerheimvägen är stängd ca kl. 15–15.20 från Helsingegatans och Runebergsgatans korsning mot centrum, vilket kan förorsaka stockningar på Mannerheimvägen. Också andra gatudelar stängs för korta tider under löpningen så det lönar sig att förbereda sig för förseningar och stockningar.

Undantagsarrangemang i spårtrafiken

Ca kl. 14.20–19 kör spårvagnslinje 2 från Alexandersgatan till Skatuddens terminal och linje 3 från Järnvägsstationen till Trekanten. Sträckor via Bulevarden, Fredriksgatan, Fabriksgatan och Södra kajen körs inte.

Busslinje 3X ersätter spårvagnar och kör rutten Glaspalatset–Bulevarden–Fredriksgatan–Jungfrustigen ca kl. 14.30–19.15. Bussen använder busshållplatserna på Mannerheimvägen och spårvagnshållplatserna på de andra ruttgatorna.

Rutten för busslinje 3X

Katrinegatan är stängd för trafik på lördagen hela dagen fr.o.m. kl. 8.00 p.g.a. gatufest. Därför kör spårvagnstrafiken i södra Helsingfors endast i riktningen Salutorget–Fabriksgatan–Fredriksgatan.

Kl. 8–14.20 samt fr.o.m. kl. 19 ända till trafikens slut kör spårvagnslinje 3 från Brunnsgatan via Mannerheimvägen och Alexandersgatan till Södra hamnen. Från Södra hamnen fortsätter spårvagnen med linjetecken 2 till Kampen rutten Fabriksgatan–Fredriksgatan–Bulevarden–Mannerheimvägen–Simonsgatan.

Trafik för linjer 2 och 3 kl. 8-14.20 samt kl. 19-

Spårvagnslinje 6T kör kl. 14.15–19 till Västra terminalen via Kampen längs rutten för linje 9. Bulevarden och Sandviken trafikeras inte.

Tillfällig ändhållplats för spårvagnslinje 8 är vid Sundholmens vändplats kl. 14.20–19.30. Sträckan från Västrahamnsgatan till Utterhällen körs inte.

Undantagsrutter för bussar

Bussar i södra stadskärna kör på undantagsrutter ca kl. 15–19.

Busslinje 14 kör inte sträckan från Skepparegatan till Ärtholmen utan svänger till höger och kör från Fabriksgatan till Jungfrustigen och via Petersgatan till Kaptensgatan. Tillfällig ändhållplats är vid Eira sjukhus (0443).

Rutten för linje 14

Också busslinje 18 kör från Skepparegatan rutten Fabriksgatan–Jungfrustigen–Petersgatan–Kaptensgatan till den tillfälliga ändhållplatsen vid Eira sjukhus.

Busslinje 24 kör i södra stadskärna rutten Högbergsgatan–Fabriksgatan–Kaptensgatan–Högbergsgatan. Ändhållplatsen är Kaptensskvären (1206). Dessutom kör bussen i Tölö direkt längs Mechelingatan och inte via Sandudd.

Rutten för linje 24 i Eira

Rutten för linje 24 i Tölö

Busslinjerna 53 och 503 kör fr.o.m. fredagen 15.8 kl. 18 rutten Helsingegatan–Runebergsgatan–Rosavillagatan i stället för Tallbackavägen. Busslinje 53 återgår till sin normala rutt på lördagen ca kl. 17.

Rutten för linjer 53 och 503

Busslinje 20 kör kl. 15.40–20 i centrum rutten Skillnaden–Mannerheimvägen–Postgatan–Stationsplatsen–Brunnsgatan–Simonsgatan–Urho Kekkonens gata–Norra Järnvägsgatan–Mechelingatan–Östersjögatan i stället för Bulevarden/Nylandsgatan.

Då Drumsös anslutning är stängd för trafik ca kl. 15.50–20 kör bussen inte till Enåsen utan via Mortnäsvägen, Wavulinsvägen och Melkögatan till Österviksgatan där ändhållplatsen är Melkögränd (1051).

Rutten för linje 20 i centrum

Rutten för linje 20 på Drumsö

Busslinje 21V kör till Hallonäs rutten Mortnäsvägen–Wavulinsvägen–Melkögatan–Österviksgatan.

Rutten för linje 21V på Drumsö

De regionlinjer som vanligen kör längs Drumsövägen kör kl. 15.50–20 till/från Västerleden via Lemisholmsvägens anslutning. Enåsens anslutning är stängd. Hållplatserna ”Braxviksvägen” (1064 och 1065) och ”Enåsen” (1066 och 1067) är ur bruk.