HRT-områdets kollektivtrafik i toppen i BEST-undersökningen

HRT-området är bäst vad gäller kollektivtrafikens utbud, pålitlighet, kollektivtrafiklojalitet och hur man får valuta för sina pengar. Också när det gäller bekvämlighet och kollektivtrafikens samhälleliga betydelse, delar HRT-området titeln för den bästa staden. I enstaka faktorer är HRT-området klart bättre än andra städer när det gäller att få sittplats, hur kollektivtrafiken fungerar under fritiden och rimliga biljettpriser.

Resultaten kommer fram i den internationella BEST-undersökningen som kartlägger hur nöjda invånarna är med kollektivtrafiken. Undersökningen görs kommensurabelt i alla deltagarstäder så det är möjligt att jämföra resultat vad gäller olika delområden.  Genève, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Wien deltog i BEST-undersökningen år 2013.

Mätt i helhetsvitsord har HRT-området varit undersökningens bästa metropolområde sedan 2010 och är det fortfarande. 78 procent av invånarna inom HRT-området är nöjda med kollektivtrafiken. Följande placeringar gick i år till Genève (72 procent nöjda), Stockholm (70 procent nöjda) och Wien (67 procent nöjda). I Oslo var antalet nöjda invånare 59 procent, vilket var ca tio procentenheter mindre än år 2012.

Köpenhamnborna var minst nöjda med kollektivtrafiken. Där var antalet nöjda invånare 52 procent år 2013.

”HRT:s långsiktiga arbete för att utveckla kollektivtrafiken har burit frukt. Undersökningsresultat ger en bra utgångspunkt för att öka kollektivtrafikens popularitet”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

Mer rådgivning under resan

HRT-området blir under BEST-städernas medeltal när det gäller förarnas uppförande och informering. Tillfredsställelse med förarnas vänlighet är på medelnivå men när det gäller förarnas rådgivningsförmåga är resultatet det lägsta i undersökningen. När det gäller informering, upplever invånarna att det är enkelt att få information när man planerar resan men är inte så nöjda med hållplats- och störningsinformation.

Pålitlig trafik

Tillfredsställelse med trafikens pålitlighet har ökat avsevärt i HRT-området. I två år har ökningen varit hela 24 procentenheter. Den positiva trenden syns också i kundnöjdhetsenkätens resultat. Att kollektivtrafikens pålitlighet har förbättrats är en summa av många delfaktorer. Ökad pålitlighet är ett resultat av allt smidigare vintertrafik och särskilt tågtrafikens avsevärt bättre pålitlighet. Också planeringen av körtiderna är ännu mer exakt tack vare de nya utvecklade programmen.