HRT:s bussar blir ännu renare och tystare

HRT tar i bruk ännu strängare utsläppskriterier i busstrafikens konkurrensutsättning. De nya villkoren följs redan under den nästa konkurrensutsättningsomgången på hösten 2014.

”HRT följer kontinuerligt utvecklingen av fordonsteknologin. Nu förnyade vi utsläppskriterier för att motsvara denna utveckling och också kundernas ökade förväntningar”, säger Reijo Mäkinen, direktör för avdelningen för trafiktjänster vid HRT.

Materiel med mindre koldioxidutsläpp än referensnivå får ännu mer kompensation i konkurrensutsättningen. Värde av koldioxidens skadeverkningar steg nästan dubbelt, till 58 euro per ton. Skadeverkningarnas värde är nu densamma som i den senaste miljöbonustävlingen som HRT arrangerade.

I bullerpoängsättningen har man tillagt en ny ännu tystare klass 73 dBA som t.ex. elbussarna kan nå.

I anbudsjämförelse blir vikten av trafikeringens pris (84 poäng) och materielens kvalitet (16 poäng) oförändrade. ”Fast vikten av utsläpp inte ökar, flyttar ändringarna tyngdpunkten från lokala utsläpp till koldioxidutsläpp och buller. På så sätt främjar vi ibruktagandet av de bästa materiellösningarna ur miljöns synvinkel”, konstaterar Mäkinen.

Utsläppsbehandlingen förnyades senaste gången år 2010 då man började beakta de riktiga utsläppsnivåerna och skadeverkningarnas värde som baserar sig på mättningar när det gäller skadliga lokala utsläpp. Nu ändrades poängsättningen så att nollnivå är Euro 3 i stället för Euro 2. Dessutom poängsättningen av olika utsläppsklasser granskades att motsvara VTT:s senaste mättningsresultat.

Inom Helsingfors miljözon har man i konkurrensutsättningsvillkor begränsat användningen av sämre bussar än Euro 3-klass. Denna begränsning har nu skärpts så att inom miljözonen ska användas materiel av minst Euro 5-klass.