Nya busslinjer i Kyrkslätt fr.o.m. 11.8

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller förändras i Kyrkslätt den 11 augusti då organiseringsansvar för busstrafiken i Kyrkslätt överförs till HRT. I fortsättningen planerar och konkurrensutsätter HRT rutterna samt anskaffar trafiken. Trafikföretaget planerar bussarnas tidtabeller enligt servicenivå som HRT har definierat.

HRT har strävat efter att skapa för Kyrkslätt ett tydligare linjenät som är enkelt för passageraren att uppfatta. Antalet ruttversioner minskar från över hundra till ett tjugotal. Servicenivån förbättras speciellt i glesbygden där busstrafiken i fortsättningen betjänar varje vardag.

Huvudrutten till Helsingfors går via Ravals, Gesterby, Masaby och Sarvvik. Under rusningstiderna körs också direkt längs Västerleden. Under rusningstiderna har båda rutterna 15 minuters turintervall. Under andra tider körs endast huvudrutten.

Till Hirsala, Porkala och Hila körs en gång i timmen under skol- och pendlingstrafik. Mellan Kyrkslätt och Veikkola kör bussen med halv timmes turintervall under skol- och pendlingstrafik. Under skol- och pendlingstrafik körs en gång i timmen från Kauhala till Masaby, Bobäck och Veikkola.

I fortsättningen finns det bussförbindelse också från Esbo centrum via Kolmiranta till Veikkola och från Köklax via Masaby till Kyrkslätt.

Omfattande information om det nya busslinjenätet i Kyrkslätt kan hittas här. HRT har också redigerat ett tryckt infopaket om de nya rutterna och tidtabellerna som delades ut till alla hushåll i Kyrkslätt i början av augusti.