HRT belönade Granlund Oy som företag som främjar klokt resande

Som en del av den nationella Trafikantveckan belönade HRT Granlund Oy som företag som främjar klokt resande. I augusti letade HRT efter en arbetsgivare som aktivt främjar sina anställdas eller kunders hållbart, utsläppssnålt och hälsosamt resande.

På Bilens lediga dag 22.9 arrangerade Granlund Oy en frukost för sina anställda som kom till arbetsplatsen gående, med cykel eller med kollektivtrafik. Under frukosten fick arbetstagarna också guidning av experter om hur kan man börja motionslöpning. Under Trafikantveckan har företaget arrangerat också andra jippon som stöder sina anställdas välbefinnande såsom guidad pausgympa och en hoppreptävling. Arbetstagarna har också aktivt deltagit i Kilometrikisa-cykeltävlingen varefter Granlund Oy donerar pengar till Finlands Röda Kors som en del av Kedjereaktion-penninginsamlingskampanjen. Granlund Oy har även stött sina anställdas deltagande i Midnight Run-evenemanget.

Granlund Oy stöder sina anställdas hållbara resande också med långsiktiga förbättringar. I samband med lokalförnyelsen förbättrade företaget personalens socialutrymmen där finns nu dusch- och omklädningsutrymmen samt egna skåp för pendlingscyklister. Företagets arbetstagare har också en elbil för sina arbetsrelaterade ärenderesor vilket för sin del stöder hållbart resande.

HRT belönade Granlund Oy genom att donera en elcykel för de anställdas ärenderesor.