HRT firar Trafikantveckan med jippon på Bilens lediga dag 22.9

HRT firar Trafikantveckan med olika jippon och biljettrabatter på Bilens lediga dag på måndagen 22.9. Borgbacken-kväll för HRT:s resekortskunder och guidade bussturer kröner temadagen.

Den internationella trafikantveckan äger rum 16–22 september och den uppmuntrar oss att bli medvetna om våra resvanor i vardagen och hur våra resval påverkar egen hälsa, miljön och samhället.  HRT:s strategiska mål är att styra trafikökningen till kollektivtrafik, cykling och gång och öka hållbara färdsättens attraktivitet.

Reapriser i kollektivtrafiken 22.9 och på kvällen till Borgbacken

På bilens lediga dag måndagen den 22.9 reser man med kollektivtrafik i Helsingforsregionen till rabatterade priser. Enkel- och värdebiljetter kostar 1 €/zon för vuxna och 0,50 €/zon för barn.

En intern biljett för vuxna kostar endast en euro och för barn 50 cent. En region- eller närregionbiljett (zon 2) kostar för vuxna två euro och för barn en euro. Närregionbiljetter som gäller i hela HRT-området kostar 3 € och 1,50 €. Priset för värdebiljetten för barn och rabattgrupper är 0,50 euro, 1 euro och 1,50 euro. Normala giltighetstider och omstigningsrätt gäller också på Bilens lediga dag.

Kvällsåkband för 5 euro på Borgbacken

På kvällen bjuder HRT alla sina resekortskunder att ha roligt på Borgbacken. Resekortskunderna kan köpa biljetter som motsvarar Borgbackens kvällsåkband för 5 euro på tjänsten Min HRT. Portarna till Borgbacken öppnas kl. 17.30 och åkattraktionerna kommer i gång kl. 18. Borgbacken-kvällen firas ända till kl. 21.

Guidade bussturer

På Bilens lediga dag ordnas guidningar på Helsingfors interna linjer 65A, 68 och 78, på Vandas interna linje 53 samt på regionlinjer 150 och 550. Guider från Helsingin Turistioppaat r.f. reser på ovannämnda linjer ca kl. 15–17 och berättar om historiska och andra intressanta resemål och händelser längs rutten. Närmare information om guidningstider finns på adressen HSL.fi.  På bussen kommer man till priset av en normal biljett.

Arbetsplats som främjar klokt resande belönas

I augusti utmanade HRT arbetsgivarna inom HRT-området att främja sina anställdas klokt resande. På Bilens lediga dag belönar HRT ett företag som har gripit sig an utmaningen genom att donera en elcykel för ärenderesor för företagets anställda.