HRT vill höra sina kunders idéer om linjenätsplan för Nordöstra Helsingfors

HRT utarbetar en linjenätsplan för Nordöstra Helsingfors ca för år 2016–2023. För att höra sina kunders önskningar öppnar HRT en blogg som en kanal för interaktion.

HRT utarbetar en linjenätsplan för Nordöstra Helsingfors ca för år 2016–2023. Planeringsarbete har kommit i gång i augusti–september 2014 genom att samla in bakgrundsinformation och nu är det meningen att kartlägga hur olika resbehov kan betjänas ännu bättre. HRT har öppnat en blogg som fungerar som kanal för interaktion.

Bl.a. Vik, Rönnbacka, Malm, Bocksbacka, Jakobacka, Parkstad och Skomakarböle tillhör i Nordöstra Helsingfors. Planeringen av linjenätet för Nordöstra Helsingfors påverkas bl.a. av att Ringbanan blir färdig år 2015, inledningen av stombusslinje 560 i augusti 2015, ändringar i spårvagnslinjenätet, ändringar i några linjers passagerarantal och bostadsområdens folkmängd samt byggande av nya bostads- och arbetsplatsområden i stadskärnan.

Planen bearbetas områdesvis under hösten 2014 och linjenätsplanen ska bli färdig på vårvinter 2015. Genom bloggen kan man följa hur planeringsarbetet framskrider. HRT önskar att kunderna framför aktivt sina idéer via bloggen.

Information om planen uppdateras också här.