HRT:s styrelsebeslut 30.9.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368.HTM.

Utredning med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse
Styrelsen beslöt att ge samkommunsstämman utredningen om revisionsnämndens utvärderingsberättelse enligt den ändrade framställningen. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-2.HTM.

Fortsättning av trafikeringsavtal
Styrelsen beslöt att fortsätta avtalsperioden för Helsingfors interna linjer 73, 75A, 76A, 76B och 77A samt för regionlinje 577 så att avtalsperioden tar slut före hösttrafikperioden 2016. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-3.HTM.

HRT:s delårsrapport 2/2014
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-4.HTM.

Kommunernas utlåtanden om HRT:s ekonomiplanutkast 2015–2017
Styrelsen antecknade för kännedom ett sammandrag av kommunernas utlåtanden om HRT:s ekonomi- och verksamhetsplanutkast 2015–2017. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-5.HTM.

Konkurrensutsättning av försäkringar
Styrelsen beslöt att ordna ett anbudsförfarande om HRT:s försäkringar på hösten 2014. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-6.HTM.

Personalbiljettens popularitet
Styrelsen antecknade för kännedom en lägesrapport gällande personalbiljetten. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014368-10.HTM.


Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi