Metropolförvaltningen skapar förutsättningar för bättre kollektivtrafik

Regeringens riktlinjer om metropolförvaltningen är i hög grad likriktade med synpunkter som Helsingforsregionens trafik har.

Regeringen linjerade att Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo, Kervo, Tusby, Träskända, Kyrkslätt, Vichtis, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinge och Borgnäs är med i metropolförvaltningen.  Utöver dem kan Borgå och Lojo ansluta sig till metropolförvaltningen om de vill.

”Områdesbegränsning om 14 kommuner är i enlighet med HRT:s tidigare utlåtanden. HRT sköter redan nu trafiksystemplaneringen i dessa kommuner. De gjorda riktlinjerna förstärker samordning av markanvändning, boende och trafik. Positivt är det att beslutsfattande om helheten klarnar då de kommande metropolfullmäktige fattar beslut om metropolplan och dess trafiksystemplan i hela regionen. Regionens gemensamma metropolplan skapar ännu bättre förutsättningar för att förtäta samhällsstrukturen och att ordna effektivare kollektivtrafik”, tackar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

I regeringens riktlinjer skulle metropolförvaltningens finansiering bestå av samkommunernas inkomster, statsandelar och annan finansiering som preciseras senare.

”Det viktigaste är att metropolförvaltningen har tillräcklig finansiering för att sköta uppgifter som den ansvarar för. Finansieringen ska vara enklare än kommunandelsmodellen. Den nuvarande räkningsmodellen är redan nu arbetskrävande och komplicerad då bara sju kommuner är med. Alla regionens nuvarande statsandelar för kollektivtrafik ska förvaras och riktas till metropolförvaltningen”, säger Rihtniemi.

HRT har förmågan att planera och ordna kollektivtrafikservice för 14 kommuner år 2017. Som bäst har HRT på gång förnyelseprojekt av biljett- och informationssystem samt betalningszoner och man är beredd för regionens utvidgning.


Mer information: Suvi Rihtniemi, tfn 050 5658884