Personalbiljett är nutid – HRT:s kampanj riktas till arbetsgivarna

HRT driver en kampanj om personalbiljettförmån som riktas till arbetsgivarna i september–oktober. Kampanjen frågar arbetsgivarna är företagets nuvarande personalförmåner nutida: motiverar de arbetstagare eller gör de någon nytta för arbetsgivaren.

Personalbiljettförmån är till nytta för både arbetstagare och arbetsgivare. I Helsingforsregionen njuter redan 65 000 arbetstagare i 1 300 olika företag av personalbiljettförmånen, vilket är 16 procent av HRT-områdets företag. Huvudprodukten som HRT erbjuder är arbetsresesedlar som används av ca 800 företag.
 
HRT:s syfte är att uppmuntra så många arbetsgivare som möjligt att erbjuda personalbiljettförmånen för sina anställda. Utöver biljettförmånen erbjuder HRT arbetsgivarna också andra tjänster som är till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.
 
”Att stöda klokt resande till och från arbetsplatsen är nutid och erbjuder arbetsgivaren image- och rekryteringsfördelar. Genom att planera resor till och från arbetsplatsen och genom att erbjuda drivfjädrar kan arbetsgivaren minska resor med egen bil ensamt i genomsnitt med 10–30 procent. Vardagsmotion under resor till och från arbetsplatsen påverkar också positivt till de anställdas hälsa, välbefinnande och energi på arbetet”, säger Tarja Jääskeläinen, chef för mobilitetsstyrning vid HRT.
 
Kampanjen syns i kollektivtrafikmedel, på metrostationer och media såsom på TV och radio.

Personalbiljettförmånens olika alternativ

Personalbiljetten är en kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren erbjuder åt sina anställda som är huvudsakligen avsedd för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, men kan också användas för resor på fritiden. Arbetsgivaren kan betala biljetten helt eller delvis.
 
Arbetsgivaren kan erbjuda som biljettförmån åt sina anställda antingen arbetsresesedlar eller den elektroniska versionen TyömatkaPassi. Arbetsgivaren kan också ingå ett avtal med HRT om personalbiljetter som gäller för en viss tid.
 
Arbetsresesedlar är huvudprodukten som HRT erbjuder arbetsgivarna. Med sedlar kan arbetstagaren ladda period eller värde på sitt resekort på HRT:s försäljningsställen.
 
TyömatkaPassi är ett elektroniskt betalningssätt av Event Brokers. Arbetstagaren kan använda TyömatkaPassi för att köpa personalbiljett, dvs. ladda period eller värde på sitt personliga resekort.
 
Arbetsgivaren kan ingå ett avtal med HRT om personalbiljetter som gäller för en viss tid och som HRT fakturerar av arbetasgivaren t.ex. för ett år i taget.

Kloka resor till och från arbetsplatsen

HRT hjälper arbetstagarna att tänka på åtgärder och drivfjädrar för klokt resande mellan hemmet och arbetsplatsen: cykling, gång, användning av kollektivtrafik eller samåkning.
 
Arbetsgivaren kan t.ex. främja pendlingscykling genom att förbättra cykelparkering, renovera omklädningsutrymmen och erbjuda tjänstecyklar eller cyklar för de anställdas ärenderesor. På arbetsplatsen kan man öka distansarbete, förändra bilparkering som avgiftsbelagd eller lära ekonomiskt körsätt för dem som behöver bil i sitt arbete. Olika tävlingar och kampanjer motiverar till cykling och gång. Att erbjuda personalbiljett uppmuntrar för sin del personalen att använda kollektivtrafiken.


Mer information: Tarja Jääskeläinen, chef för mobilitetsstyrning vid HRT, tfn 050 385 5043