HRT utarbetar en linjenätsplan för Kervo

Linjenätsplaneringsarbete för Kervo har kommit i gång i HRT. Planen utarbetas för år 2016–2026.

Inom de närmaste åren kommer det att bli stora ändringar i huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem då bl.a. trafiken på Ringbanan och Västmetron inleds och HRT:s biljett- och informationssystem förnyas. HRT anser det nödvändigt att granska hur dessa ändringar påverkar Kervo och också andra utvecklingsbehov i anknytning till trafiken i Kervo.

Linjenätsplanen omfattar Kervos interna linjenät samt linjerna till Sibbo, Vanda och Helsingfors. Dessutom granskas på grov nivå förbindelsebehov i riktning mot Tusby och Träskända. Syftet är också att förbereda sig på byggande av nya arbetsplats- och bostadsområden samt andra ändringar i stadsområdet. Linjenätsplanen för Kervo kommer att vara färdig senast i slutet av våren 2015.

Följ hur arbetet framskrider och ta ställning

HRT strävar efter att skapa i Kervo ett effektivt och tydligt linjenät där bussarna kör med jämna mellanrum och som skulle betjäna de nuvarande resbehoven så bra som möjligt. Det bästa utbudet riktas till områden där resefterfrågan och -potential är den största. Dessutom säkras fungerande anslutningsförbindelser till stationer.

HRT gör linjenätsplaneringsarbete tillsammans med kollektivtrafikansvariga i Kervo stad, områdets invånare samt andra viktigaste intressentgrupper. Genom bloggen kan du följa hur arbetet framskrider. På bloggen har allmänheten också möjligheten att diskutera och skicka kommentarer till HRT:s kollektivtrafikplanerare.