HRT utreder Ringbanans och Västmetrons påverkningar till resvanor

Med trafikundersökning som inleds på måndagen 20 oktober samlas information om hur mycket och med vilka fordon Helsingforsregionens invånare reser. I fortsättningen utreder HRT hur de nya spårförbindelserna påverkar resandet.

Samplet i trafikundersökningen är ca 40 000 personer från alla 14 kommuner i Helsingforsregionen. I samplet har betonats Vanda och södra Esbo, dvs. de områden där Ringbanan och Västmetron för med sig betydande ändringar inom de närmaste åren. HRT utreder dessa stora banprojekts påverkningar till invånarnas resvanor genom att utföra undersökningen på nytt efter trafikeringen på båda banorna har pågått ett tag.

”Syftet med undersökningar är att få en mångsidig och pålitlig uppfattning av resvanor och deras ändringar. Undersökningens resultat fungerar också som jämförelsematerial för trafikprognosmodellernas resultat. Konsekvensbedömningar som baserar sig på modellerna används i trafiksystemplaneringen”, förklarar HRT:s trafikforskare Pekka Räty.

HRT utförde en omfattande trafikundersökning senast år 2012. Resultaten visade en historisk vändning: för första gången på 50 år har resandet med kollektivtrafiken ökat snabbare än privatbilismen i Helsingforsregionen. Kollektivtrafikens andel av resor med motorfordon i huvudstadsregionen ökade med en procentenhet från år 2008.

Detta års trafikundersökning genomförs för det mesta som internet-enkät. Undantaget är under 15-åriga och över 65-åriga som intervjuas per telefon. Dessutom en del av 15–64-åriga försöks uppnå också per telefon. Deltagarna bes att inskriva i resedagboken alla sina resor under ett vardagsdygn, inklusive resor till fots. De som har valts att delta i undersökningen får på förhand frågelistor per post vilket gör det snabbare att svara på enkäten. För svarandets stöd har man också skapat en applikation som fungerar i mobiltefoner med Android-operativsystem. Applikationen kan användas som hjälpmedel för att spara sina resor.

Utöver trafikundersökning är även HRT:s reseundersökning på gång. I reseundersökningen utreds resor inom Ringbanans influensområde som har kollektivtrafik som en del av resan samt alla resor i anknytning till flygplatsen. Reseundersökningens förfrågningar på tåg har redan avslutits men fortsätter på bussar till slutet av november. På flygplatsen utförs förfrågningar vid skiftet av oktober–november.

Mer information om undersökningar