I Kervo öppnas ett nytt serviceställe för resekort 1.10

I början av oktober öppnas ett nytt samserviceskontor i Sampola servicecentral i Kervo på adressen Kultasepänkatu 7. Samservicekontoret betjänar också i HRT:s resekortsärenden.

På samserviceskontoret i Kervo säljs personliga resekort, innehavarkort och dygnsbiljetter som laddas på engångskort samt laddas period och värde på resekortet. Dessutom får man en utskrift av resekortsuppgifter och man kan sköta utrednings- och ersättningsärenden. Som betalningsmedel gäller kontanter, de vanligaste bank- och kreditkorten, resekortets värde och HRT:s arbetsresesedlar.

Öppettider för det nya samservicekontoret är betydligt mer omfattande än för det nuvarande servicestället som ligger i biblioteket. Samservicekontoret betjänar från måndag till torsdag kl. 8–17.30 och på fredagarna kl. 8–12.