Kollektivtrafikinvesteringar höjer biljettpriserna

HRT:s biljettpriser höjs med i genomsnitt 3,8 procent i början av nästa år. Bakom prisstegringen är betydande investeringar till regionens kollektivtrafik. Höjningar riktas särskilt till period- och värdebiljetter.

Priset på kommunernas interna periodbiljett höjs i början av nästa år med tre euro till 49,50 (priset på 30 dagars biljett). Priset på motsvarande regionperiodbiljett höjs med knappt tre euro till 98,60 euro. Den största orsaken till prishöjningar är de pågående kollektivtrafikinvesteringarna.

”Ringbanan som inleder trafikeringen nästa sommar, de nya Sm5-tågen och ny stomlinje 560 på hösten 2015 höjer kostnader för kollektivtrafikens operativa verksamhet år 2015 med ca 11,6 miljoner euro, vilket syns i biljettpriserna. Dock samtidigt förbättras passagerartjänsterna betydligt”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Ringbanan, metrons automatisering och Västmetron ökar HRT:s infrastrukturkostnader även i fortsättningen. Infrastrukturkostnaderna ökar från år 2014 till år 2017 sammanlagt 64,3 miljoner euro till 130 miljoner euro, vilket ökar trycket för prishöjningar även i fortsättningen. Hälften av kollektivtrafikinvesteringar inom HRT-området betalas av den kommun där investeringen görs. HRT betalar den andra hälften då en fjärdedel av investeringar finansieras med HRT:s biljettintäkter och den andra fjärdedelen med kommunernas direkta infrastrukturstöd.

Prisskillnad mellan interna biljetter och regionbiljetter minskar

Priset på en intern biljett höjs år 2015 relativt mer än regionbiljetter. HRT vill minska prisskillnaden mellan interna biljetter och regionbiljetter då man är på väg att övergå till ett nytt zonsystem år 2017 då kommungränserna inte längre definierar biljettpriserna. Interna periodbiljetter är för närvarande en av kommunernas mest stödda biljettprodukter. Till exempel i Helsingfors interna periodbiljett är kommunstödets andel 63 procent år 2015. Biljettens faktiska kostnad är 133 euro då priset för kunden är 49,50 euro. De mest stödda biljetterna i kollektivtrafiken är barnbiljetter och studerandebiljetter där kommunstödets andel är över 80 procent.

Priset på enkelbiljetter stannar för det mesta på nuvarande nivå. Priset på närregion 3-enkelbiljett för vuxna höjs dock med 50 cent till 7,50 euro och priset på barnens motsvarande biljett med 30 cent till 3,80 euro. Också priset på regiontrafikens enkelbiljett under nattaxan höjs från 6 euro till 7 euro. Priset på dygnsbiljetter förblir oförändrade.

HRT föreslår också att kollektivtrafikens kontrollavgift förhöjs från 80 euro till 100 euro. Kommunikationsministeriet beslutar om kontrollavgiftens storlek. Avgiften har varit lika stor sedan 2007.

 

Mer information: verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 09 4766 4040 avdelningsdirektör Pirkko Lento, tfn 09 4766 4210.