Personalbiljettens popularitet har fördubblats i några år

Personalbiljetten har etablerat sin ställning i HRT-området bland förmåner som arbetsgivarna erbjuder. Över 1 500 arbetsgivare i HRT-området erbjuder nuförtiden personalbiljetten till sina anställda, det är några hundra flera än år 2012.

Enligt HRT:s statistiker och skatteförvaltningens uppgifter använde över 70 000 personer biljettförmånen år 2013, det är 10 procent flera än år 2012. År 2008 använde ca 34 000 personer personalbiljetten.

Största delen av arbetstagarna får sin förmån som arbetsresesedlar som finns i allt flera passagerares plånböcker såsom lunchsedlar eller motionssedlar. I HRT-området är personalbiljetten betydligt populärare än bilförmånen som användes av ca 35 000 personer ifjol. Antalet bilförmånens användare minskades med ca en tusen från år 2012.

Bl.a. skatteändringen år 2010 har ökat personalbiljettens popularitet. Då blev biljettförmånen helt skattefri ända till 300 euro och man kunde ladda på sitt personliga resekort förutom period även värde. Då fick också de som cyklade till arbetet en del av året eller använde kollektivtrafiken bara sporadiskt, möjligheten att använda förmånen.

HRT har drivit kampanjer och besökt flitigt olika företag för att promota förmånen. Också den allmänna ökningen av kollektivtrafikens uppskattning har påverkat popularitetet.

Arbetstagaren kan också få förmånen som en fakturerbar periodbiljett som användes av ca 600 arbetsgivare. Särskilt kommunarbetsgivarna har utnyttjat arbetsresesedlar men under de senaste åren har allt fler privata företag tillagt dem i sitt förmånutbud. HRT levererade sammanlagt 3,8 miljoner arbetsresesedlar till arbetsgivare under åren 2007–2014.

Användningen av arbetsresesedlar är enkelt för arbetstagare och utdelningen av dem är ganska lätt för arbetsgivare. Arbetsresesedlarna är en flexibel lösning för arbetsgivare också då personalomsättningen är stor eller det finns flera kortvariga arbetsförhållanden i företaget.

Det följande steget i utvecklingen är att sedlarna ersätts med elektroniska arbetsreseförmåner. HRT samarbetar med företag som utvecklar elektroniska förmåner så att både arbetsgivarnas och arbetstagarnas vardag blir ännu lättare och personalbiljetten används i framtiden av allt fler arbetstagare.


Mer information:
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
gruppchef Risto Vaattovaara, tfn 040 558 3068.