HRT:s kollektivtrafik igen bäst i Europa

Helsingforsregionen är redan för femte året i rad bäst i BEST-undersökningen (Benchmarking in European Service of Public Transport). Undersökningen mäter invånarnas tillfredsställelse med områdets kollektivtrafik. År 2014 fick HRT-området det bästa helhetsvitsordet av sina invånare i undersökningen där också Bergen, Genève, Köpenhamn, Oslo och Stockholm var med.

”Långsiktigt utvecklingsarbete samt samarbete med medlemskommunerna och trafikföretagen har hållit kvalitet på kollektivtrafiken på hög nivå”, säger Antti Vuorela, gruppchef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

Ca 80 procent av HRT-områdets invånare har varit nöjda med områdets kollektivtrafiktjänster ända sedan HRT grundades år 2010. År 2014 var 79 procent av invånarna nöjda med områdets kollektivtrafik.  Näst nöjda med kollektivtrafiken var invånare i Genève (75 %) och i Stockholm (74 %). Mest missnöjda var invånare i Köpenhamn (54 %) och i Bergen (51 %).

Jämfört med de andra BEST-städerna klarade sig HRT-området särskilt bra i kollektivtrafiklojalitet (78 % nöjda) som mäter huruvida invånare skulle rekommendera kollektivtrafiken för andra. Enligt undersökningen ger kollektivtrafiken i HRT-området bättre valuta för pengarna än i de andra städerna. Även om valuta för pengarna är bra hos oss jämfört med de andra städerna, har tillfredsställelsen med denna faktor sjunkit under de senaste åren. Samtidigt har det blivit höjningar till några biljettpriser i HRT-området.

HRT-området klarade sig bra i nästan alla delfaktorer i undersökningen. Sämre än genomsnitt klarade man sig endast i faktorer gällande personalens beteende. För att förbättra tillfredsställelsen har HRT arrangerat sedan år 2010 utbildning för över 8 400 förare. Syftet med utbildningen är att utveckla förarnas kundservicekunskaper. Tillfredsställelsen med förarnas beteende har ökat från år 2010 (56 % nöjda) till år 2014 (62 % nöjda).

HRT-områdets invånare är allt nöjdare särskilt med kollektivtrafikens pålitlighet och att trafikmedlen är moderna och rena. Pålitlighetsvitsordet (84 % nöjda) berättar hur bra kollektivtrafiken följer tidtabeller enligt invånarnas mening. Snöfattiga och milda vintrar samt moderna planeringsverktyg har möjliggjort bättre pålitlighet. Bättre pålitlighet kan också bero på bättre information på en allmän nivå, då allt flera passagerare kan få information om trafikstörningar i realtid med hjälp av sin mobiltelefon. Kollektivtrafikens pålitlighet har förbättrats i all BEST-städer.

BEST-undersökningen är en enkät om kollektivtrafikens kvalitet för deltagarstädernas invånare. I Finland deltog sammanlagt 1 900 svarare i enkäten i alla HRT:s medlemskommuner.