Ändringar i närtågstrafiken onsdagen 13.1 - trafiken återgår till normala tidtabeller på torsdag

På onsdagen kör närtågen med glesare tidtabell på grund av det kraftiga snöfallet under tisdagen och i närtågstrafiken gäller undantagstidtabellerna. Alla Y-, E-, A- och K-tåg har ställts in. Närtågen återgår till normala tidtabeller på torsdagen.

kl. 12.00
 
Alla K-tåg ersätts med N-tåg som kör med 30 minuters mellanrum.
R-, H- och T-tågen på stambanan är i trafik, och också tåg utan linjebeteckning stannar vid Kervo och Dickursby.
I- och P-tågen kör på Ringbanan med 20 minuters mellanrum.
På kustbanan kör L-, S- och U-tågen. Tågen stannar inte vid stationer som ligger mellan Alberga och Hoplax. Som ersättande förbindelse fungerar busslinjer som kör längs Åbovägen och Sockenbackavägen.
 

Under onsdagen utförs snöröjning på stationer och vid växlar samt på de stationer på stadsbanan som inte har varit i bruk. HRT, VR och Trafikverket tackar för det tålamod och den förståelse som passagerarna har visat trots trafikproblem som orsakats av de svåra väderförhållandena.

 

 tidtabell_2016_01_13.pdf

Linjekarta över närtågstrafiken

Karta över situationen i spårvagnstrafiken