Stora ändringar i kollektivtrafiken även 2016 - metron kör till Esbo

Det blir stora ändringar i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen också 2016. Den största ändringen i kollektivtrafiksystemet sker i södra Esbo och på Drumsö när metrons nya sträckning från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo öppnas för trafik.

Starten på Västmetron betyder ändringar också i busstrafiken längs den nya metrobanan. Också Vandas linjenät förbättras och spårvagnslinje 5 börjar trafikera igen. Ändringarna i tågtafiken träder i kraft redan i mars.

Invånarna har kunnat kommentera HRT:s trafikeringsplan för år 2016- 2017 på HRT:s webbsidor under en månad 11.12.2015-10.1.2016, och kunderna lämnade in sammanlagt 172 kommentarer.

”Starten på Västmetron och de ändringarna i busstrafiken som det medför är den största trafikändringen som hittills har gjorts i regionen, om man beaktar antalet invånare eller passagerare som påverkas av ändringen. Det är den största utmaningen i år för HRT och HRT:s samarbetspartner att ändringarna genomförs på ett kontrollerat sätt", säger Tero Anttila, direktör på HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering.

”Byggarbeten i närheten av nästan alla nya metrostationer påverkar trafikeringen av anslutningsbusslinjer men vi klarar utmaningen genom att planera väl alla undantagsarrangemang samt genom att informera passagerarna på olika sätt.”

Västmetron betyder också ändringar i busslinjenätet

Den största ändringen i kollektivtrafiken sker på Drumsö och i södra Esbo när metron förlängs ungefär med 14 kilometer från Gräsviken till väst. De nuvarande busslinjer som kör längs Västerleden såväl från Esbo som från Kyrkslätt till Kampen läggs ner och också busstrafiken på Drumsö blir mer som anslutningstrafik.
 
Från och med 15.8.2016 går metron mellan Östra Helsingfors och Mattby i Esbo så att varannan metro kör mellan Mattby-Nordsjö och varannan mellan Hagalund-Mellungsbacka. Från och med augusti kommer metrotågen att vara fyra vagnar långa på grund av de nya metrostationerna.
 

Samtidigt blir metrons turintervaller tätare. Under rusningstiden är turintervallen på sträckan Hagalund-Östra centrum 2,5 minuter, i dagstrafiken på vardagar och på lördagar 3 minuter och 45 sekunder och på söndagar och under sena kvällar 5 minuter. I augusti kommer också de nya M300-metrotågen att tas i bruk.
 
Västmetron påverkar avsevärt också busstrafiken: busslinjer som kör från södra Esbo ock Kyrkslätt längs Västerleden till Helsingfors kommer att läggas ner och bussarna kör i fortsättningen antingen till Mattby eller Hagalund. Också förbindelserna från Drumsö till centrum kommer att skötas huvudsakligen med metron. Ändringarna påverkar också bland annat Lövö och Granö. Om ändringarna har berättats mer i planen över Västmetrons anslutningstrafik som HRT:s styrelse godkände i januari förra året.


När Kampens terminal frigörs från busstrafik från södra Esbo kan nya busslinjer börja använda terminalen. Till Kampens terminal flyttas busslinjer vars ändhållplats nu ligger i Kampens gatunät, Elielplatsen eller Mejlans. Västmetron påverkar indirekt också bussförbindelser i Baggböle och Månsas.

Bussarna får nya linjenummer i hela Esbo.

Ändringar i tågtrafiken redan i mars

Tågtrafiken i HRT-området ändras den 27 mars och de största ändringarna sker på Kustbanan.
 
Y-tåget från Helsingfors till Karis läggs ner i sin nuvarande form. Fr.o.m. 27.3 beställer HRT trafiken på det nya Y-tåget som kör mellan Helsingfors och Sjundeå. Också de snabba X-tågen inleder sin trafik mellan Helsingfors och Kyrkslätt. De nya X- och Y-tågen kommer att stanna vid Esbo och Hoplax.
 

S- och U-tågen slås samman till en ny S-tåglinje som stannar också vid Tolls och Jorvas hållplatser. Mankby och Bobäcks hållplatser läggs ner och trafiken ersätts med bussar fr.o.m. 27.3. Småbusslinje 166 betjänar områdena i Mankby och Glasdalen och busslinje 911 i Bobäcks. Då närtågstrafiken i sin helhet körs på kustbanan med s.k. Flirt-tågen under 2017, utreds möjligheterna att ta Mankby och Bobäcks hållplatser åter i bruk.
 
På stambanan slås H- och R-tågen samman till en ny R-tåglinje som kör med 30 minuters mellanrum.
 
Ändrignarna ingår i de ändringar som kommunikationsministeriet och VR-Group Oy har kommit överens om för år 2016 - 2019.
 

Vandas busslinje utvecklas, Skatudden får en ny spårvagnslinje

Vanda stad har beviljat extra pengar för att utveckla busstrafiken i Vanda. Med hjälp av dessa pengar gjordes redan förbättringar i tidtabellerna i Vanda som trädde i kraft vid årsskiftet. I augusti startar också en ny busslinje 612 (Rosendal-Dickursby) i Vanda. Linjen kör på vardagar en gång per timme ungefär mellan klockan 7 och 18. Linje 415 förlängs från Aviapolis fram till flygplatsen.
 
Den enda stora ändringen i spårvagnstrafiken år 2016 är en ny linje 5 som kör mellan Järnvägstorget och Skatuddens terminal och som betjänar krysningspassagerare. Den ersätter linjen 4T.
 

Vad är en trafikeringsplan?

Trafikeringsplanen som utarbetas årligen innehåller de mest viktiga ändringarna i rutterna och servicenivån som kommer att genomföras. Den årliga planen är i kraft från början av den kommande sommartrafiken fram till slutet av vintertrafiken nästa år.
 
HRT har utarbetat planen i samarbete med kollektivtrafiksakkunniga, reperesentanter i skolväsendet och trafikföretag. Invånarna har kunnat delta genom att kommentera planerna på HRT:s webbsidor. HRT:s styrelse godkänner trafikeringsplanen. De ändringarna i kostnaderna som orsakas av planen baserar sig på ekonomi- och verksamhetsplanen som samkommunsstämman har godkännt.
 

Ändringarna år 2016 i ett nötskal:
• metrotrafiken på den nya sträckningen Gräsviken-Mattby startar (15.8.)
• Busslinjenätet i södra Esbo och på Drumsö förnyas och busslinjerna får nya linjenummer i hela Esbo (15.8.)
• spårvagnslinje 5 börjar trafikera rutten Skatudden-Järnvägstorget (15.8.)
• I Vanda startar en ny busslinje 612 (Roseldal-Dickursby), och ändhållplats för linje 415 flyttas från Aviapolis till flygplatsen (15.8.)
• Busslinjer som nu kör till Kampen (gatunivå), Elielplatsen och Mejlans flyttas till Kampens terminal när bussar som kör från södra Esbo inte längre använder terminalen på grund av starten på Västmetron (15.8.)
•Y-tåget börjar trafikera rutten Helsingfors-Sjundeå och en ny snabb rusningslinje X (Helsingfors-Kyrkslätt) startar på kustbanan. De båda tågen stannar även vid Esbo och Hoplax. S- och U-tågen slås samman till en ny S-tåglinje som stannar också vid Tolls och Jorvas hållplatser. Mankby och Bobäcks hållplatser läggs ner. På stambanan slås H- och R-tågen samman till ett R-tåg som kör med halv timmes mellanrum (27.3.)
• Trafiken vid Mankby och Bobäcks hållplatser ersätts med en småbusslinje 166 (Mankby och Glasdalen) och med linje 911 (Bobäcks) (27.3.)

En länk till Trafikeringsplanen 2016-2017 (på finska) kommer att pubbliceras här så snart som möjligt efter att de sista justeringarna har uppdaterats i rapporten.