HRT:s styrelsebeslut 24.5.2016

Föredragningslistan kan läsas här: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436.HTM

Verksamhets- och ekonomiplan 2017-2019, lägesrapport
Styrelsen diskuterade verksamhets- och ekonomiplanen och gav sina anvisningar för fortsatt beredning. Styrelsen skickar vidare verksamhets- och ekonomiplanen på remiss till kommuner i juni. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-2.HTM.

MBT-avtal
Styrelsen godkände avtalet om markanvändning, boende och trafik för år 2016 – 2019 mellan staten och Helsingforsregionens kommuner. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-3.HTM.

Inköp av programmeringstjänster för ny Reseplanerare
Styrelsen gav ökade befogenheter för verkställande direktören vad gäller beställning av programmeringstjänster som behövs för att utveckla den nya reseplaneraren. Befogenheterna ökas med 740 000 euro till 1 700 000 euro varav HRT:s andel får vara högst 1 200 000 euro (moms 0%). För de resterande kostnaderna ansvarar Trafikverket. Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-4.HTM.

Förlängning av trafikeringsavtal
Styrelsen beslöt förlänga avtalsperioden för linjerna 621, 622 och 623 med ett år så att avtalsperioden slutar i slutet av sommartrafiken 2018 samt förlänga avtalsperioden för linjerna 576, 619, 624, 631, 711, 712, 722, 724, 731, 735, 836, 737 och 739 med två år så att avtalsperioden slutar i slutet av sommartrafiken 2019.Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-5.HTM.

Konkurrensutsättning av hållplatsinformationen i Vanda, Kervo och Sibbo
Styrelsen beslöt ordna en offerttävling om underhåll av hållplatsinformationen i Vanda, Kervo och Sibbo så att offerttävlingen kan avgöras på styrelsemötet i september 2016. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-6.HTM.

Biljettkontroll i kollektivtrafiken i Tammerfors
Styrelsen godkände piloteringen av kontrollverksamheten i kollektivtrafiken i Tammerfors som kommer att utföras av HRT. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-7.HTM.

Utlåtande om trafikbalken
Styrelsen gav ett utlåtande om trafikbalken enligt förslaget. Länk till meddelandet (på finska): https://www.hsl.fi/uutiset/2016/liikennekaari-uhkaa-romuttaa-kaupunkien-joukkoliikenteen-kehittamisen-8473 . Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-9.HTM

Utlåtande om förslag till generalplan Kervo 2035
Styrelsen gav ett utlåtande om ärendet enligt förslaget. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-10.HTM

Delårsrapport 1/2016
Styrelsen antecknade till kännedom delårsrapporten. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-11.HTM.

Upplevd trygghet i närtågstrafiken
Styrelsen antecknade till kännedom resultaten från kundundersökningen där utreddes hur trygga passagerarna känner sig i närtågstrafiken. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-12.HTM.

Utlåtande om luftskyddplanen för Helsingfors
Styrelsen antecknade till kännedom ärendet. Länk till förslaget (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2016436-13.HTM