Hurdan är en bra bytesplats? Kom med idéer och utveckla genom att besvara enkäten

HRT utarbetar ett utvecklingsprogram för de viktigaste bytesplatserna i Helsingforsregionen. Vi samlar in åsikter om bytesplatser för att kunna rikta åtgärder mot de problem som passagerarna upplever att finns vid bytesplatserna. Välj på kartan den bytesplats du använder och svara på frågor som gäller den. Det tar ungefär 5 minuter att besvara enkäten.

På kartan visas de objekt som kommer att behandlas i arbetet. Västmetrons stationer som öppnar i augusti behandlas inte i denna enkät.
Tack för din hjälp! Svarstiden är fram till 3.6.2016.
 

Länk till enkäten: http://arcg.is/1X3IDw8