Sommartidtabellerna har publicerats

Kollektivtrafiken i HRT-området går över till sommartidtabeller den 20 juni. Skrivbara tidtabeller i pdf-format för enskilda linjer finns tillgängliga här  

Från och med den 25 maj är de nya tidtabellerna tillgängliga i Reseplaneraren om man söker rutt för resor som görs tidigast 20.6.

HRT publicerar inte en tidtabellsbok för denna sommar men det kommer att delas ut sammanställningar av tidtabeller för några linjer i trafikmedlen och serviceställena i juni (vecka 2).