Övergång till sommartidtabeller måndagen 20.6

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 20 juni.

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller måndagen den 20 juni. På samma dag får vissa busslinjer i Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo nya rutter och den nya spårvagnslinjen 5, Järnvägstorget-Skatudden, startar.

 

Busstrafiken i Helsingfors

Fr.o.m. måndagen den 20 juni kör linje 34 rutten Bredviksvägen – Bastuvägen – Ramsays strand. Till Jätterösvägen körs endast i riktning Svedjeholmen – Munkshöjden. Orsaken till ändringarna är bland annat trängseln på Munksnäsplatsen och förlängning av körtiderna.

Linje 35 kommer att köra till Dragonvägens ände vilket förbättrar förbindelserna mellan seniorhuset i området och servicen i Munksnäs.

Från och med 20.6 kör linje 77A från Orrmossevägen via Malmbågen och Pickalagatan till Filpusvägen. Arrangemanget gäller fram till slutet av året.

Linje 78 läggs ner. Linjen ersätts med linjerna 560 och 94A som får utökad turtäthet under rusningstid dvs. linjen kör med 10 minuters mellanrum.  

Sträckan på Gunillavägen för linje 84 förlängs fram till rondellen vid Hundholmsvägen. I fortsättningen betjänar linjen också de nya bostadsområdena Gunillaberget och Borgströmsbacken vid Kronbergsstranden.

 

Busstrafiken i Vanda

Linje 712 får nya A-turer som kör under sommaren mellan Dickursby och Hanaböle träsk.

I Vanda kommer det att finnas i början av sommartrafiken några långvariga undantagsrutter. Busslinjer som kör via bron i Sjöskog dvs. linjerna 444, 445, 446 och 576 får omlagda körvägar på grund av reparation av Sjöskog bro 20.6 – 14.8. Linjerna 444 och 445 kommer att köra via Vinikby på Katrinevägen. En tillfällig linje 448 ersätter linjens 446 förbindelser till Koivupää och från Ripubyvägen till bron under sommaren. Linje 448 betjänar även området vid Kannisto. Rutten för linje 576 slutar vid Katrinesjukhuset.  

 

Busstrafiken i Kyrkslätt

I Kyrkslätt blir det förändringar i bussförbindelserna i riktning mot Sjundeå. Den nya linjen 182 erbjuder en anslutningsförbindelse från Sjundeå till närtåg som avgår från Kyrkslätt resecenter. Rutten för linje 171 går inte längre till Sjundeå.

 

Busstrafiken i Sibbo

Busslinje 994K Söderkulla – Gumbostrand (K= ej via Immersby) i Sibbo trafikerar under sommarperioden 20.6-14.8.2016. Linjen har två avgångar i båda riktningar från måndag till lördag och de fungerar som anslutningsturer till skärgårdstrafiken i Sibbo.

 

Spårvagnstrafiken, metron och närtågen

Spårvagnslinje 5 börjar trafikera från Järnvägstorget till Skatuddens terminal måndagen 20.6. Samtidigt läggs ner linje 4T. Om förändringen informeras separat.

Metron kör liksom förra sommaren på vardagar hela dagen med 5 minuters mellanrum och mellan Östra centrum och Mellungsbacka samt mellan Östra centrum och Nordsjö med 10 minuters mellanrum.

På vardagar körs med tre vagnpar för att säkerställa en tillräcklig kapacitet i tågen.

I närtågstrafiken blir det ändringar i nattrafiken på Ringbanan. I-tågets avgång må-fr kl. 03.59 samt P-tågets avgång må-to och natten efter söndagar kl. 00.44 läggs ner. P-tågets avgång kl. 00.44 körs i fortsättningen endast nätterna efter fredagar och lördagar. Orsaken till ändringen är för litet passagerarantal och banarbeten.

 

Sommartidtabellerna finns redan i Reseplaneraren

Eftersom allt fler väljer bort tidtabellsboken och kollar tidtabellerna på nätet eller i någon av de mobiltjänster som finns, publicerar HRT inte en tidtabellsbok för denna sommar.

Papperstidtabeller hittar man på bussarna och spårvagnarna samt vid HRT:s serviceställen på Järnvägstorget, Östra centrum och i Böle. Lokala tidtabeller i pappersform finns att få i samservicekontoren i Esbo och Vanda. U-linjernas tidtabeller finns ombord på respektive bussarna.

HRT kommer att leverera nya papperstidtabeller till hållplatser och terminaler. Det lönar sig att kontrollera tidtabellens giltighetstid eftersom många nya tidtabeller kommer till hållplatserna redan i förväg. Det är också möjligt att vissa tidtabeller finns på hållplatsen först efter att sommarperioden redan har börjat.   

Sommarens tidtabeller

Hållplatstidtabellerna, sommaren 2016