HRT har publicerat höstens tidtabeller på nätet

Höstens tidtabeller för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen gäller från och med den 15 augusti. Tidtabellerna har nu publicerats på webben.

I samband med de nya tidtabellerna sker också vissa ändringar: t.ex. metron börjar trafikera mellan Kampen och Östra centrum med 2,5 minuters mellanrum under rusningstider. Det kommer också att ske stora ändringar i linjenätet på Drumsö.

Bekanta dig med de nya tidtabellerna:

http://aikataulut.reittiopas.fi/talvi/linjat/fi/bus.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/talvi/pysakit/fi/