HRT:s vintertidtabeller träder i kraft 15.8 – ändringar i kollektivtrafiken

Det sker ändringar i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen den 15 augusti i samband med att vintertidtabellerna träder i kraft. De största ändringarna sker på Drumsö som får ett nytt linjenät. I Norra Esbo tas nya linjenummer i bruk. Även i det övriga HRT-området sker det ändringar.

Den aktuella informationen om tidtabellerna är alltid tillgänglig via Reseplaneraren (reittiopas.fi). Hållplatstidtabellerna hittar du genom att använda tidtabellssökning.

HRT trycker också lösa tidtabeller för varje linje och dessa tidtabeller finns tillgängliga ombord på fordonen och på serviceställena. Denna höst publicerar HRT dock inte några tidtabellsböcker.

Pdf-tidtabellerna i utskrivbar form

Busslinjerna i södra Esbo ändras inte den 15 augusti på grund av försening av starten för metron mellan Gräsviken och Mattby. Drumsö får däremot ett nytt busslinjenät. Det kommer att finnas direkta förbindelser från Drumsö till Esbo, Kampen och centrum.

Du kan bekanta dig med vintertidtabellerna via följande länkar:
http://aikataulut.reittiopas.fi/talvi/linjat/fi/bus.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/talvi/pysakit/fi/

Ändringar i busstrafiken 15.8

Helsingfors:
Busslinjenätet på Drumsö förnyas – linjerna 65A, 66A, 501 och 20 läggs ner, nya busslinjerna 20X och 21BX startar

Nya avgångsplattformar för busslinjerna på Järnvägstorget

Linjerna 65A och 66A ersätts med linjerna 65 och 66 – Järnvägstorget är den nya ändhållplatsen

Ändringar i bussrutter i Månsas – linjerna 62 och 51 slås ihop

Rutten för linje 57 förlängs från Ladugården till Gårdsbacka

Ändhållplats för linjerna 206(A), 212 och 213(N) i Helsingfors flyttas till Kampen

Ny rutt för linje 506 (Vik-Mejlans)

Linjenummer för buss 45 ändras, det nya linjenumret är 37

Nattbuss 18N kör till Eira och inte längre till Kronohagen

Rutten för nattbussarna 90A, 90N, 96N och 97N ändras i Östra centrum

Esbo och Grankulla:

Nya linjenummer i Norra Esbo

Linje 51 läggs ner och ny busslinje 224 startar

Ny rutt för linje 506 (Mejlans-Vik)

Linjerna 501 och 501V läggs ner

Ändhållplats för linjerna 206, 206A, 212, 213 och 213N i Helsingfors flyttas till Kampen

Nya närbussarna ersätter servicelinjerna i Esbo och Grankulla

Vanda:

Rutten för linje 415 förlängs till flygplatsen, nya linjerna 434, 612 och 739V startar i Vanda

Serviceområdet för närbuss 618 i Dickursby utvidgas till Rödsand och Rödsands begravningsplats

Kervo:
Rutten för linje 8 i Kervo ändras i Kervo centrum

Kyrkslätt:

Linje 171 kör inte längre till Sjundeå – nya busslinjerna 181 och 182 startar

Kortare rutt för linje 903 i Kyrkslätt centrum

Vintertidtabellen för interna busslinjer i Kyrkslätt träder i kraft den 11 augusti

Ändringar i metrotrafiken 15.8

Från och med den 15 augusti har metron en ny turintervall. Under rusningstider kör metrotågen mellan Kampen och Östra centrum med 2,5 minuters mellanrum.

Vardagar under rusningstider:
Metrotågen kör på två linjer (Gräsviken-Nordsjö och Kampen-Mellungsbacka) med fem minuters mellanrum så att turintervallen på den gemensamma sträckan (Kampen-Östra centrum) är 2,5 minuter. I öster vartannat metrotåg kör till Nordsjö och vartannat till Mellungsbacka, precis som nu. I väster kör vartannat metrotåg till Kampen och vartannat till Gräsviken.

Lördagar och vardagar på dagtid:
Turintervallen på sträckan Gräsviken-Östra centrum 3-4 minuter. Turintervallen i öster (Östra centrum-Nordsjö och Östra centrum-Mellungsbacka) 7,5 minuter.

Kvällar och söndagar:
Turintervallen på sträckan Gräsviken-Östra centrum 5 minuter. Turintervallen i öster (Östra centrum-Nordsjö och Östra centrum-Mellungsbacka) 10 minuter.

Ändringar i tågtrafiken 15.8

Det sker små ändringar i närtågstrafiken i HRT-området. Från och med den 15 augusti stannar D-tågen i Kervo men inte längre i Dickursby.

K-tåg som kör på vardagskvällar, lördagsmorgnar och –kvällar samt på söndagar ändras till N-tågen. Detta innebär att från och med den 15 augusti kör K-tågen ca kl. 6-19 och på lördagar ca kl. 10-18. De övriga tiderna kör N-tågen mellan Helsingfors och Kervo. Tack vare ändringen får Mosabacka, Bocksbacka och Kottby stationer bland annat utökad söndagstrafik.