HRT investerar en miljon i att minska utsläppen

HRT uppmuntrar trafikföretagen att minska de skadliga lokala utsläppen och koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken.

Miljoona euroa päästöjen vähentämiseen

HRT:s mål är en utsläppsfri kollektivtrafik senast 2025.

HRT använder nästa år en miljon euro för att stödja nya åtgärder för att minska utsläppen. Den så kallade miljöbonusen beviljas utgående från ett anbudsförfarande till bussbolag för gärningar som minskar utsläppen. HRT:s mål är en utsläppsfri kollektivtrafik senast 2025.

I anbudsförfarandet för HRT:s miljöbonus beaktas både koldioxidutsläpp och skadliga lokala utsläpp som småpartiklar och kväveoxider. Vid utdelningen av årets miljöbonus betonas i synnerhet minskningen av kväveoxid- och koldioxidutsläpp. Bonusen beviljas för nya åtgärder, som överträffar förbindelserna om att minska utsläppen enligt gällande avtal med trafikföretagen.

HRT bedömer de erbjudna åtgärderna och delar ut bonusen enligt prövning. Som grund för miljöbonusen godkänns till exempel endast så kallade drivmedel som produceras från avfall och som ska räknas dubbelt i RES-direktivet. Åtgärderna ska även vara kostnadseffektiva.

Miljöbonusens popularitet har ökat. I fjol skickades 155 anbud till tävlingen, av dem godkände HRT 95. Med miljöbonusen genomför HRT sin egen småskaliga utsläppshandel. Kriterierna granskas årligen enligt vad som sker på marknaden och hur den teknik som är avsedd för att minska utsläppen utvecklas.

”Syftet är att flexibelt hålla bonusmodellen uppdaterad. Enligt HRT:s uppföljning var resultaten som uppnåddes med miljöbonusen goda: utsläppen minskade avsevärt", säger HRT:s avdelningsdirektör Reijo Mäkinen.

HRT betalade miljöbonus till trafikbolagen första gången år 2013. En stor del av bonusarna har gått till att främja användningen av biogas eller biodiesel i bussar.

"Vi förväntar oss så stora minskningar i utsläppen som möjligt. Inte heller i år prioriterar vi något medel framom något annat: tävlingen är neutral i fråga om teknologi. De effektivaste åtgärderna belönas. Med kontinuerliga förbättringar, innovationer och optimeringar kommer vi med miljöbonussystemet ett steg närmare målsättningarna", säger Petri Saari från HRT.

HRT strävar efter att minska kollektivtrafikens utsläpp även med andra medel. Till exempel vid konkurrensutsättningar av busstrafiken ges extra poäng för så kallat ren materiel, det vill säga bussar med små utsläpp. Även ibruktagande av elbussar och andra nya teknologier kommer att bidra till att minska utsläppen. För att nivån på busstrafikens lokala utsläpp och CO2-utsläpp ska minska enligt HRT:s mål måste miljöaspekter användas som konkurrensfaktor i större utsträckning än tidigare. HRT utvecklar konkurrensutsättningen på så sätt att de uppmuntrar och skapar möjligheter för trafikföretagen.

HRT:s målsättning är att minska kollektivtrafikens utsläpp avsevärt. Målet är att minska de lokala utsläppen som påverkar luftkvaliteten med 80 procent och koldioxidutsläppen med 50 procent mellan åren 2010 och 2018. Utsläppen minskar i rask takt och kväveoxiderna och småpartiklarna har redan minskat avsevärt.

"Vi strävar efter en utsläppsfri kollektivtrafik. Målet är utmanande, men det kan uppnås. Vi använder alla möjliga sätt så att vi är med och dämpar klimatförändringen och minimerar de lokala utsläppen. När vi lyckas, ger det även renare luft åt alla invånare i regionen", säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.