Tillfredsställelsen bland HRT:s resenärer hölls på en hög nivå våren 2016

Våren 2016 var 88 procent av passagerarna ganska eller väldigt nöjda med HRT:s kollektivtrafik. Tillfredsställelsen har hållits på en väldigt hög nivå.

I Kyrkslätt har passagerarnas nöjdhet med busstrafiken förbättrats. Fina resultat uppnåddes redan hösten 2015 när linjernas passertider preciserades utifrån insamlade mätningsdata. Dessutom förbättrades förhållandena och informationen på hållplatserna ytterligare under hösten 2015.

Sibbobornas totala tillfredsställelse var högst bland regionens alla kommuner. Framförallt tillfredsställelsen med resekomforten har förbättrats i och med materieluppdateringen. Även nöjdheten med trafikens punktlighet har förbättrats betydligt från våren 2015.

Inom hela busstrafiken sjönk passagerarnas nöjdhet till 72 procent, det vill säga fyra procentenheter från nivån våren 2015. I Vanda är endast varannan passagerare nöjd med punktligheten. I Vanda började passagerarnas belåtenhet med punktligheten sjunka hösten 2015 i och med förnyelsen av linjenätet. Nedgången fortsatte våren 2016.

Närtågstrafikens information om störningar och trafikens punktlighet har förbättrats

Inom närtågstrafiken ökade passagerarnas tillfredsställelse för första gången till samma nivå som busstrafiken.  Av närtågstrafikens passagerare var 70 procent nöjda med punktligheten.

Informationsgången och beredskapen inför störningar har förbättrats inom Finrails och HRT:s samprojekt. Tack vare det har passagerarna fått bättre information om störningar, vilket har bidragit till att minska besvären som de medför.

En positiv utveckling har skett även i fråga om renligheten inom tågtrafiken, eftersom den genomsnittliga renligheten på stationerna har förbättrats nästan oavbrutet sedan 2012.

Vårens goda resultat kan förklaras bland annat av de extra turer som Ringbanan ger, framförallt den tätare trafiken mellan Helsingfors och Dickursby, de nya Flirt-tågen och K-tågets förbättrade tidtabeller.

”Tillfredsställelsen bland resenärerna från Kyrkslätt och Sibbo har glädjande nog förbättrats när passagerarna hittat busslinjenätet som förnyades för några år sedan och bristerna som fanns i både rutterna och tidtabellerna åtgärdades. Bakom den förbättrade kundtillfredsställelsen med tågtrafiken ligger den effektiverade informationen om störningar, vilket är ett resultat av samarbetet mellan olika aktörer samt nya högklassiga och tillgängliga Flirt-tåg", kommenterar direktören för HRT:s kollektivtrafikplaneringsavdelning Tero Anttila.

I undersökningen deltog över 28 000 passagerare inom buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken våren 2016. Passagerarna bedömde hur HRT:s kollektivtrafik fungerar på skalan 1–5.

HRT mäter passagerarnas nöjdhet med kollektivtrafiktjänsterna med en enkät som genomförs året runt i alla kollektivtrafikmedel. Undersökningen genomförs vardagar från måndag till torsdag kl. 6 - 18 och på fredagar kl. 6 - 16.

Alla undersökningsresultat kan läsas i den öppna webbdatabasen på adressen hsl.louhin.com/asty