HRT:s styrelsebeslut 15.11.2016

Föredragningslistan kan läsas här: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016442.

Val av resekortsleverantör
Styrelsen beslöt välja Gemalto Oy som leverantör av HRT:s nya resekort. HRT överenskommer med Gemalto om anskaffning av 1 200 000 resekort samt om en tilläggsanskaffning på 300 000 kort med option under åren 2018-2019. Om utnyttjande av optionen beslutas separat. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-2.

Avtal mellan HRT och företag om samarbete i resekedjor
Styrelsen godkände avtalsmodellen om samarbete i resekedjor enligt förslaget. Om ärendet informeras separat (på finska). Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-3.

Anropsstyrda närbusslinjerna i Vanda blir busslinjer med fast rutt
Styrelsen beslöt ändra sex anropsstyrda närbusslinjer i Vanda till busslinjer som har fast rutt och tidtabell. Ändringen träder i kraft 2.1.2017. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-4.

Val av mediebyrån
Styrelsen valde Oy Carat Ab som den mediebyrå som sköter HRT:s planering och köp av marknadsföringskampanjer 2017-2018 på basis av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Länk till förslaget:  http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-6.

Val av reklambyrån
Styrelsen valde Three Five Eight Oy som den reklambyrå som planerar och förverkligar HRT:s marknadskommunikation för åren 2017-2018 på basis av det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-7.

Kvalitetsundersökning om kollektivtrafikmateriel
Styrelsen antecknade ärendet till kännedom. Om ärendet har informerats med ett separat meddelande (på finska) https://www.hsl.fi/uutiset/2016/hsln-kaluston-laatu-yha-hyva-lahijunat-mukana-tutkimuksessa-ensi-kertaa-9305. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-10.

Kundnöjdhetsundersökning i färjetrafiken

Styrelsen antecknade ärendet till kännedom. Om ärendet informeras separat (på finska). Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016442-11.